Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR


První ohlasy čtenářů po obdržení monografie HUCUL:

Vážený pane inženýre, knihu HUCUL jsem „proběhl”, abych se k ní vrátil a prostudoval. Tušil jsem, vzhledem k vaší kvalifikaci a zkušenostem, že bude dobrá, ale jsem přece jenom velice překvapen hloubkou a šířkou podávaných informací. Tato publikace by měla být (a jednou bude) v knihovnách všech zemědělských-vysokých a středních-škol, a to nejen v Česku a na Slovensku. Myslím, že jste se huculům za jejich doprovod Vaším životem důstojně odměnil.

S úctou,
JUDr. Zdeněk Svoboda

Milý pane Duruttyo, za vaši monografii HUCUL včetně vloženého německého souhrnu si Vám dovoluji úpřimně blahopřát. Jedná se nepochybně o jedinečné dílo, na které můžete být nesmírně hrdý! Vám i Vaší milé paní přeji příjemné prožití doby adventu a zvládnutí ve zdraví corona-krize. Se srdečním pozdravem, Váš

Dr. Jens, Freiherr von Lepel

Vážený pane doktore, právě jsem obdržel Vaší knihu HUCUL! Vyslovuji poděkování. Je naší velkou ctí, že se o nás v monografii zmiňujete. I když neovládám český jazyk, nacházíme v knize množství zajímavých a cenných informací, které nám v budoucnu poslouží pro náš chov. Děkujeme a přejeme Vám pevné zdraví.

Nagy Tibor a Várkonyi Éva

Moc Vám děkuji, všechny Vaše knihy jsou výborné a tato je dlouho vytoužené přání. Sledujeme také Vaši stránku. Děkujeme Vám za Vaši práci. Přejeme hodně zdraví a těšíme se na další tituly.

Petra Polcrová

Největší vydavatelský počin v žánru koňských knih v poslední době je publikace HUCUL autora Michaela Duruttyu.

Vlastislav Košner

Z mnoha zřejmých důvodů má blíž k autorovi jeho vydavatel, než zpovědník. Přesto nebo právě proto mne M. Duruttya překvapil. Dokázal totiž oživit vzpomínky na začátek své profesní dráhy, byť se již drahnou dobu vyhříval v paprscích slávy svých chovatelských úspěchů a vědeckého díla světového významu. Oceňuji jeho bravurní mentální a fyzický návrat k tematice huculských koní. V monografii HUCUL zanechává svým současníkům a následovníkům komplexní, nadčasové dílo, hodné velikána evropské hippologie. Jeho konkurentům nezbývá, než si v duchu říci: „Nestačilo, že ji napsal, ještě ji musel napsat tak skvěle!“

Eva Janzetičová
majitel vydavatelství HIPO-DUR

Web stránky: webmatic s. r. o.