Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

Dipl. Ing. Michael Duruttya, CSc., Ph.D.

Hippolog, etolog a publicista; bývalý soudní znalec, nyní odborný znalec; majitel agentury pro poradenství v chovu koní (reg. HIPO-DUR).

Řídil hřebčín Muráň (550 koní plemena hucul, slovenský horský kůň a norik), hřebčín Šamorín (175 koní plemena anglický plnokrevník), hřebčín Hrabušice (150 koní plemena norik a belgik), Zoologickou zahradu – rezervaci koní plemena hucul v Košicích(35 koní); poradcem v hřebčíně Erlengrund/Erlenhof u Frankfurtu n/Mohanem (150 koní plemena anglický plnokrevník) a poradcem Národního hřebčína Kladruby nad Labem, resp. Ministerstva zemědělství České republiky. Správcem Dostihového závodiště v Praze (Velká Chuchle).

Je autorem osmi monografií (Etológia koní z r. 1993, Kone od Muráňa z r. 2000 a Velká etologie koní vydaná v r. 2005, Malovaný svět V. Hrabánka z r. 2008, druhého, rozšířeného vydání Kone od Muráňa z r. 2008, Plemenná kniha huculských koní žrebčína Muráň, Nemilosrdné štěstí - Sága rodu Duruttya (2019), Hucul (2020)); učební pomůcky (Základy chovu koní z r. 1978), čtyř knižních statí, 39 vědeckých prací, dalších 419 odborných článků uveřejněných doma a v zahraničí resp. na webové stránce a 28 referátů přednesených na vědeckých konferencích.

Na Muráni zachránil chov koní plemena hucul a dokončil vyšlechtění nového plemene – slovenského horského koně. V Šamoríně odchoval dvě desítky vítězů klasických dostihů právě tak, jako československého “Koně století”, čtyřnásobného vítěze Velké pardubické steeple-chase Železníka. K jeho chovatelským úspěchům se také váže zrod fenomenální klisny Arva, nositelky klasické “Trojkoruny”.

Je členem Turf clubu, Československé vědecko-technické společnosti – odborné skupiny pro chov koní, Evropského združení odhadců – TEGEVOFA, Česko-slovenské etologické společnosti a Slovenského syndikátu novinářů.

V roce 2005 byla vědecká, publikační a chovatelská činnost této osobnosti československé hippologie na návrh MZe ČR a redakce odborného časopisu JEZDECTVÍ oceněna zařazením do Síně slávy chovu koní České republiky.

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.