Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

DRUHÉ VYDÁNÍ KNIHY KONE OD MURÁŇA

Letos uplyne již osm let od první edice monografie Koně od Muráňa. Přesto, že ani jeden z autorské dvojice (Dipl. Ing. Michael Duruttya, Ph.D. a Oldřich Pernica) ani na okamžik nezapochyboval o úspěšnosti a příznivém vnímání svého díla naší a zahraniční kritikou, odezva čtenářské obce v r. 2000 překonala i ta nejsmělejší očekávání! Něco již naznačoval tón recenzí, z nichž některé jsou zařazeny do druhého vydání zmíněného díla.

Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR také s ohledem na skutečnost, že jeho náklad byl zcela rozebrán během dvou měsíců!“ Záhy se stala tato monografie doslova kultovním dílem jak milovníků přirozené, svobodné, ničím nespoutané podoby krásných koní, tak vyznavačů umělecké fotografie, zobrazující tato úchvatná zvířata! Zmíněná uznání byla pozitivně vnímána erudovaným hipologem a autorem textové části knihy právě tak, jako profesionálním fotografem – autorem obrazové části recenzovaného díla. Platformou vzácné shody obou, diametrálně odlišných zájmových i profesních kruhů byla skutečnost v podobě neidealizovaného zobrazení reálného života polodivokých koní hřebčína Muráň, vsazeného do lůna – byť krásné, leč drsné až nelítostně kruté přírodní scenerie. Pro tyto koně však bezprostřední konfrontace s těmito živly přináší nakonec těžce vybojované, avšak o to cennější vítězství!

Již první vydání Koní od Muráňa, realizované při příležitosti 50. výročí vzniku tohoto unikátního chovu koní, umožňovalo pamětníkům reminiscenci na „zlatou éru“ hřebčína. Ani uplynutí dalších téměř deseti let nezměnilo nic na skutečnosti, že úroveň chovu koní ze sedmdesátých let minulého století se stala pro její současný management nedosažitelnou metou. Rozšířené vydání monografie Kone od Muráňa tak i nadále zůstává nenahraditelným dokumentem o činnosti chovatelů oné doby. A také neotřelým dokladem, kronikou či ilustrací lidské kreativity, entusiasmu a nefalšované odbornosti, povýšené v tomto krásném koutě bývalého Československa doslova na umění ...

Upřímný dík patří za možnost opětovného vydání této krásné monografie nakladatelce, paní Evě Janzetičové. Podle jejího vyjádření, kniha se bude distribuovat zájemcům obvyklým způsobem, především na základě objednávek, adresovaných vydavatelství HIPO-DUR (K Haltýři 692/26, 181 00 PRAHA 81 – Troja, ČR) a e-mailem (duruttya@duruttya.com).

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.