Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

Nové knihy: PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950–2005

 

(recenze)

Prezentované dílo je z edičního hlediska bibliofilní unikum. Jedná se o vzácný prvotisk – inkunábule. Od počátku svého vzniku si vytklo za cíl soustředit všechny dostupné relevantní informace plemenářského charakteru z období let 1950 až 2005. Zvolenou formou se stala plemenná kniha. Tato skutečnost definovala obsahovou podstatu recenzovaného díla. Nejvýznamnějším přínosem je fakt, že plní funkci takzvané uzavřené plemenné knihy huculských koní Československa ( obdoba General Stud-Book v případě anglických plnokrevníků ) : má-li se v současné době uznat za hucula libovolný jedinec, musí disponovat předky, které jsou evidované v této plemenné knize. Tím se současně zajistí, že chov huculských koní se udrží v čistokrevné podobě.

V případě každého evidovaného jedince huculského plemena je uvedené jeho jméno, datum narození, pohlaví ( v případě hřebečků datum kastrace ), základní barva , resp. eventualita vrozených znaků, základní tělesné parametry a hmotnost při narození a v jednotlivých letech ontogenese, resp. v době realizace jedince prodejem nebo při zařazení do chovu ve věku tří let, včetně identifikace subjektu nového vlastníka koně. V některých případech lze získat informace o dalších majitelích právě tak, jako o datu a příčinách úhynu. Plemenná kniha zaznamenává přidělené hřebčínské číslo, eventuálně kmenové číslo jedince. Nezbytnou součástí komplexu údajů je stručné pedigree , tj. definování původu obou rodičů včetně místa jejich odchovu a způsobu jejich nabytí. Ve většině případů jsou uvedeny také jejich základní tělesné parametry a třída dosažená při bonitaci.

Plemenná kniha huculských koní hřebčína Muráň prezentuje výše uvedený komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní. Je zdrojem relevantních faktů použitelných v případě výzkumných prací, odborných studií, plemenářských analýz, případně pro historiky zkoumajících dějiny chovu huculských koní v Československu.

Kniha o rozměrech 425 mm x 305 mm má 200 stran a je vázaná v tvrdých deskách. Cena určí nejvyšší nabídka.

 

M. Duruttya

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.