Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

ADDENDUM

Publikační činnost Dipl. Ing. M. Duruttya, CSc., Ph.D.
v letech 1972 - 2021


O b s a h

Kapitola

 1. KNIŽNÍ PUBLIKACE
 2. KNIŽNÍ STATĚ
 3. UČEBNÍ POMŮCKY
 4. DIPLOMOVÉ, RIGORÓZNÍ A DISERTAČNÍ PRÁCE
 5. PŮVODNÍ VĚDECKÉ PRÁCE
 6. PŘEDNÁŠKY NA SYMPOSIÍCH A VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH
 7. ODBORNÉ PRÁCE POPULARIZAČNÍHO CHARAKTERU
 8. STUDIE UVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE
 9. PŘEKLADY
 10. TELEVIZNÍ SCÉNÁŘE
 11. ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY
 12. KRITICKÉ ANALÝZY
 13. INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
 14. OPONENTSKÉ POSUDKY DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ
 15. SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY
 16. ODBORNÉ ZNALECKÉ POSUDKY
 17. INTERVIEW PRO TISK, ROZHLAS A TELEVIZI
 18. PROPAGAČNÍ FOTOGRAFIE
 19. SEZNAM VYŽÁDANÝCH SEPARÁTNÍCH PRACÍ
 20. PŘEHLED PUBLIKAČNÍCH PLATFOREM

1. KNIŽNÍ PUBLIKACE

1.1. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní.
Vyd. HIPO-DUR,
Košice: 303
ISBN: 80-901404-1-6

1.2. DURUTTYA, M. – PERNICA, O. (2000): Kone od Muráňa.
Vyd. HIPO-DUR,
Košice: 323
ISBN: 80-968498-0-8

1.3. DURUTTYA, M. (2005): Velká etologie koní.
Vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 583
ISBN: 80-239-5088-6

1.4. DURUTTYA, M. (2005): Plemenná kniha huculských koní (hřebčína Muráň) 1950 –2000 (v limitované edici).
Vyd. HIPO-DUR,
Praha: 100

1.5. DURUTTYA, M. – PERNICA, O. (2008): Kone od Muráňa (druhé, rozšířené vydání).
Vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 398
ISBN: 80-968498-0-8

1.6. DURUTTYA, M. – JANZETIČOVÁ, E. (2012): Malovaný svět Václava Hrabánka.
Vyd. HIPO-DUR, (v limitované edici)
Praha: 435

1.7. DURUTTYA, M. (2019): Nemilosrdné štěstí. (Sága rodu Duruttya)
Vyd. HIPO-DUR,
Praha: 725
ISBN: 978-80-270-5155-7

1.8. DURUTTYA, M. (2019): Hucul (monografie).
Vyd. HIPO-DUR,
Praha: 460
ISBN: 978-80-270-7734-2


2. KNIŽNÍ STATĚ

2.1. DURUTTYA, M. (1980): Stand der Haflinger-Zucht in europäischen und exotischen Staaten: Tschechoslowakei (1980).
In: Haflinger Pferde (O. SCHWEISGUT).
Albert Müller Verlag AG,
Rüschlikon- Zürich: 219 – 220

2.2. DURUTTYA, M. (2002): Kříženci divokých koní: hřebec Rokoš – Tarpan (2002).
In: Odysea divokých koní (J. VOLF),
Vyd. Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky,
Praha: 128 – 132

2.3. DURUTTYA, M. – Janzetičová, E. (2012): Koně ve tvorbě Dr.Václava Hrabánka.
In: Malovaný svět Václava Hrabánka (M. DURUTTYA – E. JANZETIČOVÁ),
Vyd. HIPO-DUR,
Praha: 25 – 27

2.4. DURUTTYA, M. (2014): Vzpomínky na Václava Hrabánka.
In: Trefen šumavským genem (P. ČECH),
vyd. RegionAll (Hana Voděrová),
Plzeň: 37 – 38


3. UČEBNÍ POMŮCKY

3.1. DURUTTYA, M. (1976): Vybrané kapitoly z chovu koní vypracované pre potrebu závodnej školy práce.
Správa chovu koní v Muráni,
Muráň: 42

4. DIPLOMOVÉ, RIGORÓZNÍ A DISERTAČNÍ PRÁCE

4.1. DURUTTYA, M. – HOLOVSKÝ, J. – MIHOK, J. (1966): Automatická regulácia teploty elektrickej pece (diplomová práca).
SPŠS a E,
Košice: 86

4.2. DURUTTYA, M. (1972): Sledovanie sezónnej a dennej dynamiky dvojkrídlovcov z čelade ovadovitých (Tabanidae, Diptera), ako podklad pre úpravu voľnej pastvy v oblasti Východného Slovenska (diplomová práca).
AF – VŠP,
Nitra: 57

4.3. DURUTTYA, M. (1985): Etológia 1-ročných mladých koní plemena anglického plnokrvníka (rigorózna práca).
KŠZ – AF – VŠP,
Nitra: 58

4.4. DURUTTYA, M. (1988): Etológia koní plemena anglických plnokrvníkov (autoreferát dizertačnej práce).
KŠZ – AF – VŠP,
Nitra: 30

4.5. DURUTTYA, M. (1989): Etológia koní plemena anglického plnokrvníka (dizertačná práca).
Oponenti: Doc. Ing. Jaromír Dušek, Dr.Sc.
Ing. Stanislav Waksmundský, CSc.
Doc. RNDr. Martin Novacký, CSc.
KŠZ – AF – VŠP,
Nitra: 394


5. PŮVODNÍ VĚDECKÉ PRÁCE

5.1. DURUTTYA, M. (1976): Súvislosť medzi dobou liahnutia žriebät a ich telesným vývinom vo veku troch rokov.
Bulletin Výzkumné stanice pro chov koní, 27.,
Slatiňany: 49 – 86

5.2. DURUTTYA, M. (1980): Mohutnost prvo- a neskôr uliahnutých žriebät pri narodení a v štyroch rokoch veku.
Bulletin Výzkumné stanice pro chov koní, 34.,
Slatiňany: 2 – 17

5.3. DURUTTYA, M. (1980): Mohutnost prvouliahnutých a neskôr uliahnutých žriebät pri narodení a v štyroch rokoch veku.
In: Poľnohospodárstvo, 8., XXVI.,
VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied,
Bratislava: 755 – 765

5.4. DURUTTYA, M. (1986): Jaká je souvislost mezi tělesným vývinem a výkonností u anglického plnokrevníka?
In: Turf, 5., XVI.,
vyd. Turf club,
Praha: 2 – 4

5.5. DURUTTYA, M. (1993): Vliv kastrace hřebečků v rané fázi ontogenese na jejich vývin ve věku čtyř let.
In: Náš chov, 8., LI.,
Praha: 376

5.6. DURUTTYA, M. (1993): Etológia plemenných žrebcov.
In: Etológia koní (monografia).
Ed. HIPO-DUR,
Košice: 189 – 195

5.7. DURUTTYA, M. (1993): Etológia plemenných kobýl jalových.
In: Etológia koní (monografia).
Ed. HIPO-DUR,
Košice: 199 – 203

5.8. DURUTTYA, M. (1993): Etológia plemenných kobýl v nízkom stupni žrebnosti.
In: Etológia koní (monografia).
Ed. HIPO-DUR,
Košice: 203 – 207

5.9. DURUTTYA, M. (1993): Etológia plemenných kobýl vo vysokom stupni žrebnosti.
In: Etológia koní (monografia).
Ed. HIPO-DUR,
Košice: 207 – 212

5.10. DURUTTYA, M. (1993): Etológia plemenných kobýl po ožrebení.
In: Etológia koní (monografia).
Ed. HIPO-DUR,
Košice: 212 – 217

5.11. DURUTTYA, M. (1996): Vztah věkové diferenciace rodičů anglických plnokrevníků k výkonnosti potomků.
In: Živočíšná výroba, 1., LXIX.,
vyd. Ústav zemědělských a potravinářských informací České akademie zemědělských věd,
Praha : 1- 4

5.12. DURUTTYA, M. (1997): Zusammenhang zwischen dem Altersunterschied der Eltern der Englischen Vollblüter und dem Leistungvermögen ihrer Nachkommenschaft.
In: Kavallo, 11.,
Rüschlikon – Zürich: 3

5.13. DURUTTYA, M. (2000): Etologická charakteristika koní žrebčína Muráň.
In: Kone od Muráňa (monografia),
Ed. HIPO-DUR,
Košice: 68 – 86

5.14. DURUTTYA, M. (2002): Rychlostní standardy a metrické vyjádření lokomočních projevů koní různých plemen.
In: Zborník 29. etologického symposia
České a Slovenské etologické společnosti,
Seč: 29

5.15. DURUTTYA, M. (2003): Use of an ethological test to calculate a distance covered by selected categories of Thoroughbred horses.
In: Czech J. Anim. Sci., 48.,
Praha: 46 – 50

5.16. DURUTTYA, M. (2005): Denní a sezonní rytmicita porodů anglických
plnokrevných hříbat.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 493 – 495

5.17. DURUTTYA, M. (2005): Etologie hříbat v průběhu prvních 24 hodin života.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 496 – 497

5.18. DURUTTYA, M. (2005): Etologie hříbat v průběhu druhých 24 hodin života.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 497 – 498

5.19. DURUTTYA, M. (2005): Etologie hříbat ve věku prvního měsíce.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 498 – 499

5.20. DURUTTYA, M. (2005): Etologie hříbat ve věku dvou měsíců.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 499 – 500

5.21. DURUTTYA, M. (2005): Etologie hříbat ve věku tří měsíců.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 501 – 503

5.22. DURUTTYA, M. (2005): Etologie hříbat ve věku šesti měsíců.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 503 – 526

5.23. DURUTTYA, M. (2005): Etologie ročků.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 513 – 526

5.24. DURUTTYA, M. (2005): Etologie plemenných klisen po ohřebení na pastvě.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 527 – 531

5.25. DURUTTYA, M. (2005): Etologie hříbat do šesti měsíců na pastvě.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 531 – 533

5.26. DURUTTYA, M. (2005): Etologie ročků na pastvě.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 535 – 538

5.27. DURUTTYA, M. (2005): Synchronní chování klisen a jejich hříbat ve stájových prostorách.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 539 – 540

5.28. DURUTTYA, M. (2005): Synchronní chování klisen a jejich hříbat na pastvě.
In: Velká etologie koní (monografie).
Ed. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 540 – 541

5.29. DURUTTYA, M. (2012): Vliv výkonnosti matek vyjádřený hodnotou Gh na výkonnost potomků hodnocených ve třech letech.
In: Galopp Reporter, 2., III.,
vyd. Maentiva Galopp, s.r.o.,
Písek: 44 – 49

5.30. DURUTTYA, M. (2012): Výkonnost anglických plnokrevníků ve třech letech po matkách bez definované výkonnosti.
In: Galopp Reporter, 2., III.,
vyd. Maentiva Galopp, s.r.o.,
Písek: 48 – 49

5.31. DURUTTYA, M. (2012): Hodnocení fertility a natality anglických plnokrevných klisen z hlediska země původu.
In: Galopp Reporter, 4., III.,
vyd. Maentiva Galopp, s.r.o.,
Písek: 85 – 87

5.32. DURUTTYA, M. (2012): Věk dožití anglických plnokrevných klisen z hlediska země původu.
In: Galopp Reporter, 4., III.,
vyd. Maentiva Galopp, s.r.o.,
Písek: 85 – 86

5.33. DURUTTYA, M. (2012): Dvojčata v plnokrevném chovu.
In: Galopp Reporter, 3., III.,
vyd. Maentiva Galopp, s.r.o.,
Písek: 78 – 81

5.34. DURUTTYA, M. (2008): Hodnocení barev anglických plnokrevných klisen z hlediska země původu. (ověření pravosti ruských plnokrevníků)
In: Galopp Reporter, 4., III.,
vyd. Maentiva Galopp, s.r.o.,
Písek: 80 – 83

5.35. DURUTTYA, M. (2013): Nové poznatky o etologii koní (učenlivost).
In: www.duruttya.com
Praha: 7

5.36. DURUTTYA, M. (2015): Etologie koní plemena exmoor: etologie chovných klisen.
Ed. HIPO-DUR
Praha: 49

5.37. DURUTTYA, M. (2016): Etologie koní plemena exmoor: k otázce osobního prostoru a teritoriality.
Ed. HIPO-DUR
Praha: 24

5.38. DURUTTYA, M. (2017): Etologie koní plemena exmoor : etologie plemenného hřebce; etologie ročků; etologie novorozeného hříbat; etologie synchronního chování klisny a hříběte.
Ed. HIPO-DUR
Praha: 39

5.39. DURUTTYA, M. (2019): Korelace mezi pořadím potomků anglických plnokrevních klisen a jejich úspěšností v německých klasických a grupových dostizích.
In: www.duruttya.com
Praha: 13


6. PŘEDNÁŠKY NA SYMPOSIÍCH A VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH

6.1. DURUTTYA, M. (1975): Súčasný stav, perspektívy rozvoja chovu a využitia huculského koňa.
In: Zborník referátov z konferencie „Huculský kôň a jeho záchrana“,
vyd. TIS Hucul club,
Praha: 7

6.2. DURUTTYA, M. (1976): Podmienky realizácie koncepcie chovu koní a jej ďalšieho usmernenia na podmienky chovu koní na Muráni.
In: Zborník referátov z konferencie
„Podmínky realizace chovu koní a jeho další usměrnění“,
Výzkumná stanice pro chov koní a Odborná skupina pro chov koní Československé vědecko-technické společnosti,
Slatiňany: 9

6.3. DURUTTYA, M. (1977): Cesty skvalitnenia chovu ťažných koní pre lesné hospodárstvo.
In: Zborník referátov z konferencie
„Cesty zkvalitnění chovů koní“,
Odborná skupina pro chov koní Československé vědecko-technické společnosti,
Benešov: 12

6.4. DURUTTYA, M. (1980): Prínos koní plemena huculského pri vyšľachtení slovenského horského koňa.
In: Zborník referátov z konferencie „Záchrana huculských koní v ČSSR“,
Vysoká škola veterinárna Košice,
Košice: 6

6.5. DURUTTYA, M. (1982): Hucul v plemenotvornom procese vyšľachtenia slovenského horského koňa.
In: Zborník referátov z konferencie „Záchrana a využití huculského koně“,
TIS Hucul club,
Praha: 6

6.6. DURUTTYA, M. (1982): Niektoré aspekty podmieňujúce rozvoj chovu chladnokrvných koní na Slovensku.
In: Zborník referátov z konferencie „Súčasný stav a perspektívy chovu koní v SSR“,
Vysoká škola poľnohospodárska Nitra,
Nitra: 3

6.7. DURUTTYA, M. (1983): Etológia koní plemena anglického plnokrvníka od uliahnutia do veku šiestich mesiacov.
In: Zborník referátov z medzinárodného symposia
„Etológia a adaptabilita hospodárskych zvierat v Podmienkach veľkochovov“,
Vysoká škola poľnohospodárska,
Nitra: 301 – 305

6.8. DURUTTYA, M. (1985): Pôsobenie kastrácie žrebčekov v ranej fáze ontogenézy na ich telesný vývin vo veku 4 rokov.
In: Zborník referátov z konferencie „35 rokov chovu koní na Muráni“,
Lesný závod Revúca a
Výzkumná stanice pro chov koní Slatiňany,
Betliar: 7

6.9. DURUTTYA, M. (1991): The analysis of phenotypical correlations of ethological features of english Thoroughbred.
In: Zborník referátov II. medzinárodného etologického sympózia „Etológia hospodárskych zvierat“,
Agronomická fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej,
Nitra: 69 – 70

6.10. DURUTTYA, M. (1996): Aplikácia etologických aspektov v hippoterapii.
In: Zborník referátov konferencie „Hippoterapia“;
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava,
Psychiatrická nemocnica Hronovce;
Hronovce: 11

6.11. DURUTTYA, M. (1997): Etologická charakteristika koní.
In: Zborník referátov „Hippoterapia“;
Psychiatrická nemocnica Hronovce;
Hronovce: 8

6.12. DURUTTYA, M. (1998): Etologické aspekty pri voľbe koní pre hippoterapiu.
In: Zborník referátov z konferencie „Hippoterapia“;
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava,
Psychiatrická nemocnica Hronovce;
Hronovce: 9

6.13. DURUTTYA, M. (1999): Vhodnosť jednotlivých plemien koní pre výkon hippoterapie.
In: Zborník referátov z konferencie „Hippoterapia“;
Psychiatrická nemocnica Hronovce,
Hronovce: 10

6.14. DURUTTYA, M. (2000): Uvedenie výstavy fotografií Oldřicha Pernici: „Kone od Muráňa“.
Knižnica Bocatia,
Košice: 3

6.15. DURUTTYA, M. (2002): Rychlostní standardy a metrické vyjádření lokomočních projevů koní různých plemen.
In: Zborník z XXIX. Etologické konference České a Slovenské etologické společnosti;
Seč: 29

6.16. DURUTTYA, M. (2002): Dejiny hippoterapie a jej súčasnosť.
In: Zborník referátov z konferencie „Hippoterapia“;
Psychiatrická nemocnica Hronovce;
Hronovce: 7

6.17. DURUTTYA, M. (2002): Etologická charakteristika koní.
In: Zborník referátov z konferencie „Hippoterapia“;
Psychiatrická nemocnica Hronovce;
Hronovce: 10

6.18. DURUTTYA, M. (2004): Problematika zooantropomorfismu v procese hippoterapie.
In: Zborník referátov z konferencie „Hippoterapia“;
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkovv zdravotníctve Bratislava a Psychiatrická nemocnica,
Hronovce: 8

6.19. DURUTTYA, M. (2004): Chovatelství koní na Šumavě.
Záznam z odborné přednášky pro Občanské sdružení
Přátelé Šumavy,Správu Národního parku a
Chráněnou krajinnou oblast Šumavy;
Kašperské Hory: 10

6.20. DURUTTYA, M. (2005): Podstata, význam a efekt altruismu, ako fenoménu vo vzťahu ľudského subjektu a koní.
In: Zborník prednášok „Uplatnenie etológie v hippoterapii“;
Psychiatrická nemocnica Hronovce;
Hronovce: 13

6.21. DURUTTYA, M. (2006): Špecifické nároky na kone v hippoterapii z hľadiska ich etologickej charakteristiky.
In: Zborník prednášok „Aplikácia etologických poznatkov v hippoterapii“;
Psychiatrická nemocnica Hronovce;
Hronovce: 12

6.22. DURUTTYA, M. (2008): Etológia koní a hipporehabilitácia.
In: Zborník prednášok „Hippoterapia“;
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkovv zdravotníctve
Bratislava a PN Hronovce;
Hronovce: 11

6.23. DURUTTYA, M. (2008): Podstata, aktuální problémy a perspektiva vývoje vědné disciplíny, zv. etologie koní.
Cyklus přednášek „Můj přítel kůň“;
Jezdecký klub Jiřičná u Petrovic (Šumava);
Jiřičná: 10

6.24. DURUTTYA, M. (2008): 30. výročí narození československého Koně století – Železníka.
Cyklus přednášek „Můj přítel kůň“;
Šumavská renesance, o.s. Kašperské Hory (Šumava);
Kašperské Hory: 12

6.25. DURUTTYA, M. (2011): Uvedení výstavy/vernisáže fotografií Oldřicha Pernici při příležitosti 75. výročí umělce.
Galerie Pergl,
Kladno: 6

6.26. DURUTTYA, M. (2011): Etológia a jej význam v hippoterapii.
Psychiatrická nemocnica Hronovce,
Hronovce: 10

6.27. DURUTTYA, M. (2012): Hippoterapie: Vývoj, podstata a význam uplatnění v současnosti.
Česká zemědělská univerzita
Praha-Suchdol: 13

6.28. DURUTTYA, M. (2015): Veřejná inaugurace monografie: „Malovaný svět Václava Hrabánka“.
Muzeum Šumavy,
Kašperké Hory: 12


7. ODBORNÉ PRÁCE POPULARIZAČNÍHO CHARAKTERU

7.1. DURUTTYA, M. (1973): Súčasný stav v chove huculov a ich perspektíva na Muráni.
In: Chov hospodárských zvierat; 10., XXXIII.,
Vyd. Príroda,
Bratislava: 396 – 399

7.2. DURUTTYA, M. (1974): Lóra fel – legyünk edzettebbek!
In: Új ifjúság, 28., XXIII.,
Bratislava: 6

7.3. DURUTTYA, M. (1974): Čo nového u chovateľov koní?
In: Východoslovenské lesy, 1., XIII.
vyd. PR Vsl. št. lesy,
Košice: 3

7.4. DURUTTYA, M. (1974): Topoľčianky´74 jinak.
In: Turf, 4., IV.,
vyd. Turf club,
Praha: 62 – 63

7.5. DURUTTYA, M. (1974): Problémy chovu koní pre lesné hospodárstvo.
In: Les, 3., XXX.,
vyd. Ministerstvo lesného a vodného hosp. SSR v Prírode (Vydavatelství kníh a časopisov, n.p.),
Bratislava: 117 – 120

7.6. DURUTTYA, M. (1974): „Ad“ k článku o huculských koních v Praze – Řeporyjích.
In: Mladý svět, 15., XVI.,
Praha: 4

7.7. DURUTTYA, M. (1975): Jubilujúci chov koní na Muráni.
In: Východoslovenské lesy, 8., XIV.,
vyd. PR Vsl. št. lesy,
Košice: 4

7.8. DURUTTYA, M. (1975): Ktoré je najvhodnejšie obdobie zapúšťania kobýl.
In: Chov hospodárskych zvierat, 2., XXXV.,
Vyd. Príroda,
Bratislava: 76 – 77

7.9. DURUTTYA, M. (1975): 25 rokov žrebčína v Muráni.
In: Jazdectvo, 9., XXIII.,
Bratislava: 173

7.10. DURUTTYA, M. (1975): Správa z celoštátnej vedeckej konferencie:
„Huculský kôň a jeho záchrana“,
LZ Revúca, SChK,
Muráň: 11

7.11. DURUTTYA, M. (1978): Medzinárodný handicap.
In: Turf, 2., VIII.,
vyd. Turf club,
Praha. 52

7.12. DURUTTYA, M. (1978): Dostihy v New Yorku po celý rok.
In: Turf, 2., VIII.,
vyd. Turf club,
Praha: 60

7.13. DURUTTYA, M. (1978): Nástup žen v dostihovém sportu v NSR.
In: Turf, 5., VIII.,
vyd. Turf club,
Praha: 61

7.14. DURUTTYA, M. (1978): Kvalitnejšie ťažné kone pre lesné hospodárstvo a cesty na ich získanie.
In: Les, 5., XXXIV.,
Vyd. Príroda,
Bratislava: 160 – 164

7.15. DURUTTYA, M. (1978): Generačný interval v praxi, alebo stretnutie dvoch pokolení.
In: Východoslovenské lesy, 5., XVII.,
vyd. PR Vsl. št. lesy,
Košice: 4

7.16. DURUTTYA, M. (1979): Závod napříč Amerikou.
In: Jazdectvo, 2., XXVII.,
Bratislava – Praha: 38

7.17. DURUTTYA, M. – ŠIMÁČEK, R. – KAŇKA, P. (1979): Mezinárodní dostihový kalendář.
In: Dostihový program,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 12 – 15

7.18. DURUTTYA, M. (1979): Maďarský chladnokrvník na Muráni.
In: Les, 10., XXXV.,
Vyd. Príroda,
Bratislava: 454 – 456

7.19. DURUTTYA, M. (1979): Scottish Rifle.
In: Dostihový zpravodaj, 4., I.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 5

7.20. DURUTTYA, M. (1979): Anglické Derby.
In: Dostihový zpravodaj, 4., I.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 10

7.21. DURUTTYA, M. (1979): Pohledy přes hranice.
In: Dostihový zpravodaj, 6., I.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 15

7.22. DURUTTYA, M. – PERNICA, O. – NOVACKÝ, M. (1980): Nástenný kalendár s hippologickou tématikou.
Vydavateľstvo Obzor,
Bratislava: 13

7.23. DURUTTYA, M. (1980): Muran: halbwild und gutmütig.
In: Reiter Revue International, 9.,
Verlag H. Lapp,
Mönchengladbach: 1583 – 1587

7.24. DURUTTYA, M. (1980): 30 rokov chovu koní na Muráni.
In: Jazdectvo, 11., XXVIII.,
Bratislava – Praha: 218

7.25. DURUTTYA, M. (1980): Odozva na článok „SOS z Muráňskej Planiny“.
In: Roľnícke noviny, 289., XXXV.,
Bratislava: 4

7.26. DURUTTYA, M. (1980): Pohledy přes hranice.
In: Dostihový zpravodaj, 2., II.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 19

7.27. DURUTTYA, M. (1981): Retrospektívny pohľad na 30 rokov chovu huculov na Muráni.
In: Les, 11., XXXVII.,
vyd. Príroda,
Bratislava: 506 – 512

7.28. DURUTTYA, M. (1981): Irish Pride.
In: Dostihový zpravodaj, 1., III.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 22

7.29. DURUTTYA, M. (1981): Švýcarský Fiesco.
In: Dostihový zpravodaj, 1., III.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 22

7.30. DURUTTYA, M. (1981): Pohledy přes hranice.
In: Dostihový zpravodaj, 2., III.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 33

7.31. DURUTTYA, M. (1981): Když Freda byla hříbátkem.
In: Dostihový zpravodaj, 6., III.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 11

7.32. DURUTTYA, M. (1982): Gratulujeme! K životnému jubileu Dr. B.´Sóldosa.
In: Jazdectvo, 1., XXX.,
Bratislava – Praha: 18

7.33. DURUTTYA, M. (1982): Kuriozity ze světa koní.
In: Dostihový zpravodaj, 3., IV.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 41 – 42

7.34. DURUTTYA, M. (1982): Chovatelský ruch v Šamoríně.
In: Dostihový zpravodaj, 3., IV.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 37

7.35. DURUTTYA, M. (1982): Tragedie způsobená závadným ovsem.
In: Dostihový zpravodaj, 4., IV.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 42

7.36. DURUTTYA, M. (1984): Muráňske kone v umeleckom stvárnení.
In: Jazdectvo, 5., XXXII.,
Bratislava – Praha: 93

7.37. DURUTTYA, M. (1984): Muráňsky svet divadelného fotografa.
In: Dostihový šport, 2., III.,
vyd. Štátne závodisko,
Bratislava: 29 – 31

7.38. DURUTTYA, M. (1985): Světový rekord v distančním závodě.
In: Dostihový zpravodaj, 1., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 29

7.39. DURUTTYA, M. (1985): Poslední hříbě po Scottish Rifle.
In: Dostihový zpravodaj, 2., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 30

7.40. DURUTTYA, M. (1985): John Henry odstoupil.
In: Dostihový zpravodaj, 3., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 44

7.41. DURUTTYA, M. (1985): Letošní hříbata – méně, ale kvalita.
In: Dostihový zpravodaj, 4., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 23

7.42. DURUTTYA, M. (1985): Harley utracen.
In: Dostihový zpravodaj, 5., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 35

7.43. DURUTTYA, M. (1985): Co je nového v Šamoríně?
In: Dostihový zpravodaj, 6 - 7., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 69 - 70

7.44. DURUTTYA, M. (1988): Arva´s Triple Crown.
In: The Chronicle of the Horse,
Middleburg, Virginia 22117, USA.

7.45. DURUTTYA, M. (1985): Mon-Chéry utracen.
In: Dostihový zpravodaj, 6., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 54

7.46. DURUTTYA, M. (1985): „Nebudou to mít eventuelní zájemci lehké!“
In: Dostihový zpravodaj, 6., VII.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 55

7.47. DURUTTYA, M. (1985): Adjunk nevet egy lovacskának.
In: Kis Építő, 23., XXXIV.,
Bratislava: 7

7.48. DURUTTYA, M. (1986): Skrmovanie Svalizu.
In: Jazdectvo, 10., XXXIV.,
Vyd. Šport, Bratislava: 194

7.49. DURUTTYA, M. (1987): Nejstarší v ČSSR (35 ročný hucul Boby v žrebčíne Muráň).
In: Dostihový šport, 4., VI.,
vyd. Štátne závodisko Bratislava,
Bratislava: 4

7.50. DURUTTYA, M. (1988): „Čo žrebec Muráň 333 netušil“.
In: Svet socializmu, 51. – 52.,
Bratislava: 8

7.51 DURUTTYA, M. (1988): Miniskandál v Epsomu.
In: Dostihový zpravodaj, 6-7, X.,
Praha: 92

7.52. DURUTTYA, M. (1989): Rassenbildender Prozess vor dem Abschluss: Haflinger als Gestalter des Slowakischen Gebirgspferdes.
In: Schweizer Kavallerist, 15., LXXIX.,
Pfäffikon – Zürich: 50 – 52

7.53. DURUTTYA, M. (1989): Hafling – plemeno koní – krásavcov.
In: Jazdectvo, 10., XXXVII.,
Bratislava – Praha: 196

7.54. DURUTTYA, M. (1989): Princezna Anna před dalším závažným rozhodnutím?
In: Dostihový zpravodaj, 7., XI.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 48

7.55. DURUTTYA, M. (1989): Freudenau: před meetingem ovce, po dostizích módní show.
In: Dostihový zpravodaj, 7., XI.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 48

7.56. DURUTTYA, M. (1990): Význam poznatků základů etologie v návaznosti na chov koní a jejich využití v dostihové, sportovní a rekreačné oblasti.
In: Koně – chov – sport, 2., I.,
Praha: 15 – 16

7.57. DURUTTYA, M. (1990): Liverpool, 7. dubna 1990.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 45 – 46

7.58. DURUTTYA, M. (1990): Průběžný stav západoněmeckého šampionátu.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 46 – 47

7.59. DURUTTYA, M. (1990): Mezinárodní handicap na prahu sezony.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 47

7.60. DURUTTYA, M. (1990): Chovatelská prémie pouze za odpovídající výkon.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 47 – 48

7.61. DURUTTYA, M. (1990): Nákladovost dostihové stáje.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 49 – 50

7.62. DURUTTYA, M. (1990): Nové hodnocení Trojkoruny na britských ostrovech.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 85

7.63. DURUTTYA, M. (1990): Vítězné Moldrianovo tažení.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 85

7.64. DURUTTYA, M. (1990): Perspektivní akvizice hřebčína Erlengrund.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 85

7.65. DURUTTYA, M. (1990): Pozoruhodné výsledky chovu plnokrevníka v SRN.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 85

7.66. DURUTTYA, M. (1990): Početnost hříbat plnokrevníka v USA.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 85 - 86

7.67. DURUTTYA, M. (1990): „Europolo ´90“ – nultý ročník.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 86

7.68. DURUTTYA, M. (1990): Klub „1000 vítězství“ má v SRN nové členy.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 86

7.69. DURUTTYA, M. (1990): Červená karta v brzké době také jezdcům.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 86

7.70. DURUTTYA, M. (1990): Švýcarské chovy anglického plnokrevníka.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 86

7.71. DURUTTYA, M. (1990): Heinz Jentsch – 70 let.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 87

7.72. DURUTTYA, M. (1990): Reflexní reminiscence nad turfem a chovem plnokrevníka v SRN (I. díl).
In: Turf, 5.,
vyd. Turf club,
Praha: 30 - 33

7.73. DURUTTYA, M. (1990): Podmíněná vzpomínka nad turfem a chovem plnokrevníka v SRN (II. díl).
In: Turf, 6.,
vyd. Turf club,
Praha: 32 - 36

7.74. DURUTTYA, M. (1990): Johannes „Miky“ Starosta.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 87

7.75. DURUTTYA, M. (1990): Italská armáda rozprodává soumary.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 87

7.76. DURUTTYA, M. (1990): 5. mistrovství světa za použití haflingů.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 87

7.77. DURUTTYA, M. (1990): Reorganizace chovu koní v NDR.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 87

7.78. DURUTTYA, M. (1990): Zemřel Leslie Combs II.
In: Zpravodaj, 3 – 4.,
vyd. Státní závodiště Velká Chuchle,
Praha: 87

7.79. DURUTTYA, M. (1990): Was man über das Verhalten der Pferde wissen sollte: Geburtsethologie.
In: Schweizer Kavallerist, 15., LXXX.
Pfäffikon – Zürich: 48 - 49

7.80. DURUTTYA, M. (1990): Was man über das Verhalten der Pferde wissen sollte: Ethologie der jungen Pferde im Alter des Abfohlens bis zum Absatz.
In: Schweizer Kavallerist, 16., LXXX.
Pfäffikon – Zürich: 21

7.81. DURUTTYA, M. (1990): Was man über das Verhalten der Pferde wissen sollte: Ethologische Charakteristik der Jährlinge.
In: Schweizer Kavallerist, 17., LXXX.
Pfäffikon – Zürich: 69

7.82. DURUTTYA, M. (1991): Kalendář evropských dostihů G1 v r. 1991.
In: Turf, 4., XXI.,
vyd. Turf club,
Praha: 17 – 18

7.83. DURUTTYA, M. (1991): Z etologie koní.
In: Náš chov, 9., LI.,
vyd. Brázda,
Praha – Bratislava: 422 – 423

7.84. DURUTTYA, M. (1991): Podmíněná vzpomínka nad turfem a chovem plnokrevníka v SRN: Hledání průrvy z bludného kruhu. (III. díl).
In: Turf, 1., XXI.,
vyd. Turf club,
Praha: 30 - 34

7.85. DURUTTYA, M. (1991): Stalo sa pri dostihoch kdesi v Írsku.
In: Equito, 2., I. ,
Bratislava: 18

7.86. DURUTTYA, M. (1991): Was man über das Verhalten der Pferde wissen sollte: Ethologie der Zuchtstuten.
In: Schweizer Kavallerist, 1., LXXXI.
Pfäffikon – Zürich: 49

7.87. DURUTTYA, M. (1991): Was man über das Verhalten der Pferde wissen sollte: Ethologie der Zuchthengste.
In: Schweizer Kavallerist, 2., LXXXI.
Pfäffikon – Zürich: 9

7.88. DURUTTYA, M. (1991): Was man über das Verhalten der Pferde wissen sollte: Ethologie der Pferde auf der Weide.
In: Schweizer Kavallerist, 5., LXXXI.
Pfäffikon – Zürich: 10

7.89. DURUTTYA, M. (1991): Profil firmy „HIPO-DUR“
In: Turf, 6., XXI.,
vyd. Turf club,
Praha: 52

7.90. DURUTTYA, M. (1992): Bedeutung der Kenntnisse über die Grundlagen der Ethologie in Zusammenhang mit der Pferdezucht und Ihrer Verwendung im Renn-, Sport- und Erholungsgebiet der ČSFR.
In: Vollblut Zucht und Rennen,
Köln

7.91. DURUTTYA, M. (1992): Čo by sme mali vedieť o správaní sa koní (I. díl): Etológia pôrodu a prvých životných prejavov žriebät.
In: Jazdectvo, 4., XL.,
Bratislava – Praha: 20 – 21

7.92. DURUTTYA, M. (1992): Čo by sme mali vedieť o správaní sa koní (II. díl): Etológia mladých koní a plemenných kobýl.
In: Jazdectvo, 5., XL.,
Bratislava – Praha: 20 – 21

7.93. DURUTTYA, M. (1992): Čo by sme mali vedieť o správaní sa koní (III. díl): Etológia plemenných žrebcov; etológia koní na pastve.
In: Jazdectvo, 6., XL.,
Bratislava – Praha: 20 – 21

7.94. DURUTTYA, M. (1992): Firma HIPO-DUR.
In: Equito, 1., II.,
Bratislava: 30

7.95. DURUTTYA, M. (1992): Japonské plemená koní.
In: Equito, 2., II.,
Bratislava: 14

7.96. DURUTTYA, M. (1992): Etológia koní: Ako pijú kone?
In: Equito, 4., II.,
Bratislava: 11

7.97. DURUTTYA, M. (1992): Etológia koní: Môže byť kôň cholerik?
In: Equito, 5., II.,
Bratislava: 7

7.98. DURUTTYA, M. (1992): Lesk a bieda anglických plnokrvníkov.
In: Roľnícke noviny, 283., XLVII.,
Bratislava: 4

7.99. DURUTTYA, M. (1992): Etológia koní na pastve.
In: Náš chov, 3., LII.,
vyd. Brázda,
Praha – Bratislava: 133

7.100. DURUTTYA, M. (1992): Zásady efektívnej transformácie chovu koní.
In: Náš chov, 12., LII.,
vyd. Brázda,
Praha – Bratislava: 560 – 562

7.101. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní: „Reč“ chvosta.
In: Equito, 1-2., III.,
Bratislava: 7

7.102. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní: „Reč“ uší.
In: Equito, 3., III.,
Bratislava: 8 - 9

7.103. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní: Akustické prejavy koní.
In: Equito, 5., III.,
Bratislava: 10

7.104. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní: Ako, kedy a ako dlho oddychujú kone.
In: Equito, 6., III.,
Bratislava: 10

7.105. DURUTTYA, M. (1993): „MMM“ očami diváka.
In: Východoslovenské noviny, 299.,
Košice: 24

7.106. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní: Bojové prejavy koní.
In: Equito, 7., III.,
Bratislava: 10

7.107. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní.
In: Turf, 4., XXIII.,
vyd. Turf club,
Praha: 44

7.108. DURUTTYA, M. (1993): Etológia koní: Necnosti koní.
In: Equito, 10., III.,
Bratislava: 10

7.109. DURUTTYA, M. (1994): Etológia koní: Herné prejavy koní.
In: Equito, 1-2., IV.,
Bratislava: 11.

7.110. DURUTTYA, M. (1994): Koniec jednej tradície.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 3

7.111. DURUTTYA, M. (1994): Finále Svetového pohára VOLVO.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 6 - 7

7.112. DURUTTYA, M. (1994): Etológia koní: Vzpínanie koní.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 10

7.113. DURUTTYA, M. (1994): Nová prezidentka FEI.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 14

7.114. DURUTTYA, M. (1994): Imre Abonyi zomrel.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 14

7.115. DURUTTYA, M. (1994): Fragmenty z dejín podkúvania koní.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 15

7.116. DURUTTYA, M. (1994): Problematika označovania koní.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 26

7.117. DURUTTYA, M. (1994): Meradlom kultúrnosti spoločnosti je jej vztah ku koňom –
aký ho máme my?
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 3

7.118. DURUTTYA, M. (1994): Sestra v stopách svojho brata.
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 14

7.119. DURUTTYA, M. (1994): Rembrantov návrat.
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 14

7.120. DURUTTYA, M. (1994): Aktivity FEI.
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 14

7.121. DURUTTYA, M. (1994): Veľká jarná cena - Bratislava.
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 19

7.122. DURUTTYA, M. – FACUNOVÁ, R. – RYCHLO, I. (1994):
Fenomén: Přemysl Neumann.
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 15

7.123. DURUTTYA, M. (1994): Zaúčanie koní v ťahu.
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 24

7.124. DURUTTYA, M. (1994): Aká pastva je pre kone optimálna:monokultúrna alebo pestrá?
In: Equito, 7., IV.,
Bratislava: 27

7.125. DURUTTYA, M. (1994): U vás je to inak?
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 3

7.126. DURUTTYA, M. (1994): SOS Animal tentokrát triafa do Belgicka.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 14

7.127. DURUTTYA, M. – ÓCSAG, I. (1994):
Maďarský chov koní začínal dvakrát od nuly.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 14

7.128. DURUTTYA, M. (1994): Syn slávneho otca – Dicka Francisa.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 14

7.129. DURUTTYA, M. (1994): Lesy potrebujú kone.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 14

7.130. DURUTTYA, M. (1994): Dlhé lúčenie Big Bena.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 14

7.131. DURUTTYA, M. (1994): CCI+++ Luhmühlen.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 14

7.132. DURUTTYA, M. (1994): Virginia Elliotová.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 14

7.133. DURUTTYA, M. (1994): Zimzalabim očaril Paríž.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 15

7.134. DURUTTYA, M. (1994): Etológia koní: Zlozvyky koní a vady právnej domnienky u koní.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 15

7.135. DURUTTYA, M. (1994): Turf – Gala´94.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 19

7.136. DURUTTYA, M. (1994): Neznáma história fenomenálnej Arvy.
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 24

7.137. DURUTTYA, M. (1994): Aj kôň má právo na svoj zlý deň.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 11

7.138. DURUTTYA, M. (1994): Majstrovstvá Slovenska v skokoch.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 13

7.139. DURUTTYA, M. (1994): Slovenské klusácke Derby.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 14

7.140. DURUTTYA, M. (1994): V Nemecku zaznamenali doping koňa.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 14

7.141. DURUTTYA, M. (1994): Džokej L. Piggot na pozorovaní v nemocnici.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 14

7.142. DURUTTYA, M. (1994): Tragédia majiteľa koňa.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 15

7.143. DURUTTYA, M. (1994): Malý športový kôň nie je uznaným plemenom.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 15

7.144. DURUTTYA, M. (1994): Podozrenie z dopingu Beerbaumovho koňa.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 15

7.145. DURUTTYA, M. (1994): Odišla legenda Čs. Turfu – Vlastimil Smolík.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 15

7.146. DURUTTYA, M. (1994): 2. Slovenské cvalové Derby.
In: Equito, 9., IV.,
Bratislava: 21

7.147. DURUTTYA, M. (1994): Úspešnosť nevylučuje skromnosť.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 3

7.148. DURUTTYA, M. (1994): Grand Prix Bratislava – W´94.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 4 - 5

7.149. DURUTTYA, M. (1994): Hora, ktorá porodila myš.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 14

7.150. DURUTTYA, M. (1994): M. Thatcherová o ekonomickej reforme.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 14

7.151. DURUTTYA, M. (1994): Rembrandtova ulica.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 14 - 15

7.152. DURUTTYA, M. (1994): Boj proti dopovaniu koní v ČR.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 15

7.153. DURUTTYA, M. (1994): Dobré, nemusí byť vždy drahé.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 15

7.154. DURUTTYA, M. (1994): Plemenná príslušnosť koní v zrkadle úspešnosti.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 15

7.155. DURUTTYA, M. (1994): Ramirosovi následovníci.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 15

7.156. DURUTTYA, M. (1994): Predvýdavý Leon Melchior.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 15

7.157. DURUTTYA, M. (1994): Ochrancovia zvierat.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 15

7.158. DURUTTYA, M. (1994): Povedali na Svetových jazdeckých hrách v Haagu.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 15

7.159. DURUTTYA, M. (1994): Korunovácia kráľovnej Strednej Európy v Bratislave.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 18 - 19

7.160. DURUTTYA, M. (1994): ME amazoniek ´94.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 19

7.161. DURUTTYA, M. (1994): Veľká starohájska steeple-chase.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 20

7.162. DURUTTYA, M. (1994): Problémy sprevádzajúce odstav žriebät.
In: Equito, 10., IV.,
Bratislava: 30

7.163. DURUTTYA, M. (1994): Keď dvaja robia to isté …
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 30

7.164. DURUTTYA, M. (1994): Chladnokrvné kone – Mohutní dobráci: I. časť (história chovu).
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 8 – 9

7.165. DURUTTYA, M. (1994): Uhynul Zarewitsch.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.166. DURUTTYA, M. (1994): Džokej v Guinessovej knihe rekordov.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.167. DURUTTYA, M. (1994): Džokej Ridley Lamb sa zabil v aute.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.168. DURUTTYA, M. (1994): Policajné kone rýchlejšie jako zlodejov Pionier.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.169. DURUTTYA, M. (1994): Najbližší Lestera Piggota žijú v obavách.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.170. DURUTTYA, M. (1994): Potomkovia za milión.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.171. DURUTTYA, M. (1994): V Rakúsku kone na bežiacom páse.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.172. DURUTTYA, M. (1994): 20. dražba hannoveránov vo Verdene.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.173. DURUTTYA, M. (1994): 75.000 DM za odhalenie vraha koní.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.174. DURUTTYA, M. (1994): Magické číslo „64“.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.175. DURUTTYA, M. (1994): Výčitka na adresu FEI.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.176. DURUTTYA, M. (1994): Dočká sa Lando korunovácie v Paríži?
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 14

7.177. DURUTTYA, M. (1994): St. Leger – Bratislava 1994.
In: Equito, 11., IV.,
Bratislava: 19

7.178. DURUTTYA, M. (1994): S Dr. Jens Freiherr von Lepelom o žrebčíne Erlenhof.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 4 - 5

7.179. DURUTTYA, M. (1994): Etológia koní: Partnerstvo koní s inými zvieratami.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 11

7.180. DURUTTYA, M. (1994): Chladnokrvné kone – Mohutní dobráci: II. časť
(svetové plemená).
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 12 - 13

7.181. DURUTTYA, M. (1994): Traja naši rodáci v „TOP 500“ Rakúska.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 14

7.182. DURUTTYA, M. (1994): Vaše starosti na konskú hlavu!
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 14

7.183. DURUTTYA, M. (1994): Aj živý kôň môže byť danajským darcom.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 14

7.184. DURUTTYA, M. (1994): Aj princezné padajú z koňa.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 14

7.185. DURUTTYA, M. (1994): 10 rokov bez Scottish Riflea.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 14

7.186. DURUTTYA, M. (1994): Britský turf v smútku.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 15

7.187. DURUTTYA, M. (1994): Za Ing. Žigmundom Bornemiszom.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 15

7.188. DURUTTYA, M. (1994): Problematika transportov koní.
In: Equito, 12., IV.,
Bratislava: 18

7.189. DURUTTYA, M. (1994): Výsledky viacročného sledovania úrazov ľudí u koní.
In: Equito, 6., IV.,
Bratislava: 14

7.190. DURUTTYA, M. (1994): Existuje možnosť reklamácie kúpeného koňa?
In: Equito, 8., IV.,
Bratislava: 15

7.191. DURUTTYA, M. (1995): Zimný spánok?
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 3

7.192. DURUTTYA, M. (1995): Chladnokrvné kone – Mohutní dobráci: III. časť
(naše chladnokrvné plemená).
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 8 - 9

7.193. DURUTTYA, M. (1995): Je to ešte steeple-chase?
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.194. DURUTTYA, M. (1995): Bardottová protestuje.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.195. DURUTTYA, M. (1995): Zhorkne káva Jacobs po dopingovej afére?
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.196. DURUTTYA, M. (1995): Před 40 rokmi zomrel Dr. Rau.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.197. DURUTTYA, M. (1995): Rebríček najúspešnejších koní Nemecka.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.198. DURUTTYA, M. (1995): Ples šampiónov.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.199. DURUTTYA, M. (1995): TOP TEN chovateľov športových koní.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.200. DURUTTYA, M. (1995): Vznikol Svetový zväz chovateľov športových koní.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.201. DURUTTYA, M. (1995): Dva smrtelné úrazy jazdcov v SRN.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.202. DURUTTYA, M. (1995): Trakénske plemeno.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.203. DURUTTYA, M. (1995): Žrebčín Schlenderhan oslavoval.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 14

7.204. DURUTTYA, M. (1995): Príprava a skrmovanie – mash.
In: Equito, 1., V.,
Bratislava: 19

7.205. DURUTTYA, M. (1995): Vicemajster má „dištanc“.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.206. DURUTTYA, M. (1995): Memoriál Walzerköniga.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.207. DURUTTYA, M. (1995): Military na OH so zmenami.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.208. DURUTTYA, M. (1995): F. Holčák o príprave svojich zverencov.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.209. DURUTTYA, M. (1995): CHIO Aachen.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.210. DURUTTYA, M. (1995): Jades Ideal klusákom roka ČR.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.211. DURUTTYA, M. (1995): Stavy koní v Prahe.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.212. DURUTTYA, M. (1995): Vianoce Železníka a Valencia.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.213. DURUTTYA, M. (1995): Čas blahoželať koňom.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.214. DURUTTYA, M. (1995): Kone majú kratší pracovný čas ako ľudia.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.215. DURUTTYA, M. (1995): Valach miesto auta.
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 15

7.216. DURUTTYA, M. (1995): Čo si o EQUITE myslia čitatelia?
In: Equito, 2., V.,
Bratislava: 30

7.217. DURUTTYA, M. (1995): Etológia koní: Inteligencia koní – mýty a skutočnosť.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 8

7.218. DURUTTYA, M. (1995): „AD“: Slovenský športový pony.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.219. DURUTTYA, M. (1995): Beruška na koni.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 15

7.220. DURUTTYA, M. (1995): Mlieko kobýl lieči.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 15

7.221. DURUTTYA, M. (1995): Andre Agassi o koňoch.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.222. DURUTTYA, M. (1995): V chovateľskom rebríčku Svetového pohára vedú aj v novej sezóne nemecké kone.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.223. DURUTTYA, M. (1995): Najviac vyskákala Weihaiwej.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.224. DURUTTYA, M. (1995): FEI odporúča na OH Kür.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.225. DURUTTYA, M. (1995): Nové westernové pravidlá v SRN.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.226. DURUTTYA, M. (1995): Equus Kinski na Equitane.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.227. DURUTTYA, M. (1995): Francúzsky žrebec do Tlumačova.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.228. DURUTTYA, M. (1995): Katastrofický plán z Chuchle.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.229. DURUTTYA, M. (1995): Anglický pokrik na dostihoch vo Vietname.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.230. DURUTTYA, M. (1995): Hřebčinec Tlumačov jubiluje.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.231. DURUTTYA, M. (1995): Horúco na St. Moritzkom ľade.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 14

7.232. DURUTTYA, M. (1995): Vedie Beerbaum.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 15

7.233. DURUTTYA, M. (1995): Valné zhromaždenie SJF.
In: Equito, 3., V.,
Bratislava: 15

7.234. DURUTTYA, M. (1995): Dostihový spolok zvyšuje majetok.
In: Equito, 5., V.,
Bratislava: 14

7.235. DURUTTYA, M. (1995): M. Hingisová relaxuje pri koňoch.
In: Equito, 5., V.,
Bratislava: 14

7.236. DURUTTYA, M. (1995): Brankár Shilton prehral majetok na koníčkoch.
In: Equito, 5., V.,
Bratislava: 14

7.237. DURUTTYA, M. (1995): Huculy vo fotografii.
In: Equito, 5., V.,
Bratislava: 14

7.238. DURUTTYA, M. (1995): Akcie Hřebčína Napajedla.
In: Equito, 5., V.,
Bratislava: 14

7.239. DURUTTYA, M. (1995): Bohémi obľubujú kone.
In: Equito, 5., V.,
Bratislava: 14

7.240. DURUTTYA, M. (1995): Písalo sa před 35., 25., 15., a 5. rokmi.
In: Equito, 5., V.,
Bratislava: 30

7.241. DURUTTYA, M. (1995): Etológia koní: Súvislosť medzi vekovým rozdielom rodičov u anglických plnokrevníkov a výkonnosťou ich potomstva.
In: Equito, 6., V.,
Bratislava: 10

7.242. DURUTTYA, M. (1995): Kto sa bál koho?
In: Equito, 6., V.,
Bratislava: 14

7.243. DURUTTYA, M. (1995): Rancho Bizarro.
In: Equito, 6., V.,
Bratislava: 14

7.244. DURUTTYA, M. (1995): Napriek pádu verná koňom.
In: Equito, 6., V.,
Bratislava: 15

7.245. DURUTTYA, M. (1995): B.B. sa urazila.
In: Equito, 6., V.,
Bratislava: 15

7.246. DURUTTYA, M. (1995): Koniec zlatých časov.
In: Equito, 6., V.,
Bratislava: 15

7.247. DURUTTYA, M. (1995): Otvoril Pandorinu skriňku Váňa?
In: Equito, 6., V.,
Bratislava: 15

7.248. DURUTTYA, M. (1995): 288 kresieb koní.
In: Equito, 8., V.,
Bratislava: 14

7.249. DURUTTYA, M. (1995): Korokov syn do VP.
In: Equito, 8., V.,
Bratislava: 14

7.250. DURUTTYA, M. (1995): M. Zemanová tipovala správne.
In: Equito, 8., V.,
Bratislava: 14

7.251. DURUTTYA, M. (1995): Kone na bojisku.
In: Equito, 8., V.,
Bratislava: 14

7.252. DURUTTYA, M. (1995): Moderní päťbojári mali málo koní.
In: Equito, 8., V.,
Bratislava: 14

7.253. DURUTTYA, M. (1995): Scottish Rifle.
In: Equito, 9., V.,
Bratislava: 25

7.254. DURUTTYA, M. (1995): Etológia koní: Poruchy sexuálneho správania koní.
In: Equito, 9., V.,
Bratislava: 13

7.255. DURUTTYA, M. (1995): Autorské honoráre: Nedobytnosť trvalá?
In: Fórum, 11 – 12., VI.,
vyd. Slovenský syndikát novinárov,
Bratislava: 15

7.256. DURUTTYA, M. (1995): K výkonnosti anglických plnokrevníků.
In: Náš chov, 11., LV.,
Vyd. Strategie, s.r.o., Praha: 31

7.257. DURUTTYA, M. (1995): Dražba v Kvetoslavove.
In: Equito, 11., V.,
Bratislava: 14

7.258. DURUTTYA, M. (1995): Pražská doprava a kone.
In: Equito, 11., V.,
Bratislava: 14

7.259. DURUTTYA, M. (1995): Legenda turfu odchádza.
In: Equito, 11., V.,
Bratislava: 14

7.260. DURUTTYA, M. (1995): Kto bude sponzorovať epsomské Derby?
In: Equito, 11., V.,
Bratislava: 14

7.261. DURUTTYA, M. (1995): Košický maliar koní – Gejza Kieselbach.
In: Equito, 11., V.,
Bratislava: 29

7.262. DURUTTYA, M. (1995): Otázniky okolo víťaza VP.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.263. DURUTTYA, M. (1995): Michal Horáček.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.264. DURUTTYA, M. (1995): Splašil sa kôň.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.265. DURUTTYA, M. (1995): Jazdecká polícia už aj v Košiciach.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.266. DURUTTYA, M. (1995): Tradícia obnovená.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.267. DURUTTYA, M. (1995): Naši stávkári úspešní.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.268. DURUTTYA, M. (1995): Pavarotti a kone.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.269 DURUTTYA, M. (1995): Edgar Wallace a Dostihový poriadok.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14.

7.270. DURUTTYA, M. (1995): Kone v názvoch sídiel.
In: Equito, 12., V.,
Bratislava: 14

7.271. DURUTTYA, M. (1996): „Huculové“.
In: Reflex, 10., VII.,
vyd. Ringier ČR, a.s.
Praha: 3

7.272. DURUTTYA, M. (1996): Kočáry: Pohled do minulosti.
In: Jezdectví, 5., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 36 – 37

7.273. DURUTTYA, M. (1996): Kočáry: Fenomén kočárů Eszterházy.
In: Jezdectví, 6., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 42

7.274. DURUTTYA, M. (1996): Kočáry: Victoria aneb kočáry se sklopnou stříškou.
In: Jezdectví, 7., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 35

7.275. DURUTTYA, M. (1996): Kočáry: Velká rodina Phaetonů.
In: Jezdectví, 8., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 34

7.276. DURUTTYA, M. (1996): Kočáry: Landauer – pohodlí a bezpečí.
In: Jezdectví, 9., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 34

7.277. DURUTTYA, M. (1996): Kočáry o dvou kolech.
In: Jezdectví, 10., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 34

7.278. DURUTTYA, M. (1996): Wagonette a Break: Kočáry anglického venkova.
In: Jezdectví, 11., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 33

7.279. DURUTTYA, M. (1996): Poštovní kočáry.
In: Jezdectví, 12., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 33

7.280. DURUTTYA, M. (1997): Doprava v zimě: místo kočárů saně.
In: Jezdectví, 2., XLIV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 35

7.281. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (I. díl): „Odkud – kam“.
In: Jezdectví, 4., XLV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 21

7.282. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (II. díl): „Rozloha půdy kontra velikost stáda“.
In: Jezdectví, 5., XLV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 18

7.283. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (III. díl): „Hektary versus krmivová soběstačnosť“.
In: Jezdectví, 6., XLV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 17

7.284. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (IV. díl): „K výběru plemene“.
In: Jezdectví, 7., XLV.,
vyd. Borgis, a.s.,
Praha: 17

7.285. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (V. díl): „K otázce optimální četnosti klisen v chovu“.
In: Jezdectví, 8., XLV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 17

7.286. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (VI. díl): „Zdroje příjmů v chovu koní“.
In: Jezdectví, 9., XLV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 15

7.287. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (VII. díl): „K problematice výživy“.
In: Jezdectví, 10., XLV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 14 - 15

7.288. DURUTTYA, M. (1997): Podnikání v chovu koní (VIII. díl):
„Komentář k některým parametrům objektů pro chov koní“.
In: Jezdectví, 11., XLV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 20 – 21

7.289. DURUTTYA, M. (1997): Oceňovanie koní v zmysle reštitučného zákona.
In: Slovenský chov, 10., II.,
vyd. Združenie Slovenský chov,
Nitra: 32

7.290. DURUTTYA, M. (1997): 25 let chovu huculů v Čechách.
In. Jezdectví, 12., XLV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 32

7.291. DURUTTYA, M. (1998): Változatlan vezetéknév.
In: Új Szó, 123., LI.,
Bratislava: 3

7.292. DURUTTYA, M. (1999): Odhad výkonnosti koní z výsledků etologického testu
In: Jezdectví, 1., XLVII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 24 - 25

7.293. DURUTTYA, M. (1999): Prognóza výkonnosti anglických plnokrvníkov
na základe etologického testu.
In: Slovenský chov, 3., IV.,
vyd. Združenie Slovenský chov,
Nitra: 27

7.294. DURUTTYA, M. (1999): Odešel zakladatel hřebčína Muráň: Zoltán Toperczer.
In: Jezdectví, 5., XLVII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 5

7.295. DURUTTYA, M. (1999): Nálezné 25.000,- Sk od Fy HIPO-DUR.
In: Roľnícke noviny, 108., LXIX.,
Bratislava: 4

7.296. DURUTTYA, M. (1999): História chovu haflingov na území Slovenska.
In: Slovenský chov, 8., IV.,
vyd. Združenie Slovenský chov,
Nitra: 21 - 22

7.297. DURUTTYA, M. (2000): Plemenná kniha huculských koní žrebčína Muráň
(1950 – 2000).

7.298. DURUTTYA, M. (2000): 50 let hřebčína Muráň.
In: Jezdectví, 9., XLVIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 24 - 25

7.299. DURUTTYA, M. (2000): Gestüt Muran – 50. Jahre.
In: Kavallo,
Oberglatt – Zürich: 5

7.300. DURUTTYA, M. (2000): Výstava: Kone od Muráňa.
In: Jezdectví, 9., XLVIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 41

7.301. DURUTTYA, M. (2000): Kone od Muráňa v Košicích.
In: Česká beseda, 9., VI.,
vyd. Český spolek na Slovensku,
Košice: 9

7.302. DURUTTYA, M. (2000): Agentura pro znalectví a poradenství v chovu koní: HIPO-DUR.
In: Chov koní (I. vydání),
vyd. Brázda,
Praha: 195

7.303. DURUTTYA, M. (2001): Nad Zoznamom plemenných žrebcov Slovenskej republiky 2001 (Stanoviská a názory).
In: Slovenský chov, 11., VI.,
vyd. Združenie Slovenský chov,
Nitra: 32 – 33

7.304. DURUTTYA, M. (2001): Malíř koní Gejza Kieselbach.
In: Jezdectví, 7., XLIX.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 64

7.305. DURUTTYA, M. (2001): Známé i méně známé typy kočárů (I. díl):
Phaeton Prince Alberta.
In: Jezdectví, 8., XLIX.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 48

7.306. DURUTTYA, M. (2001): Známé i méně známé typy kočárů (II. díl):
Kočár typu Vigilance.
In: Jezdectví, 9., XLIX.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 54

7.307. DURUTTYA, M. (2001): Známé i méně známé typy kočárů (III. díl): Panier.
In: Jezdectví, 11., XLIX.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 57

7.308. DURUTTYA, M. (2001): Známé i méně známé typy kočárů (IV. díl):
Kočár àla kapitán Nemo.
In: Jezdectví, 12., XLIX.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 52

7.309. DURUTTYA, M. (2002): Známé i méně známé typy kočárů (V. díl):
Groningenský Barouchette.
In: Jezdectví, 1., L.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 61

7.310. DURUTTYA, M. (2002): Známé i méně známé typy kočárů (VI. díl): Tylbury.
In: Jezdectví, 2., L.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 60 - 61

7.311. DURUTTYA, M. (2002): Napoleon a jeho koně.
In: Jezdectví, 9., L.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 58 - 59

7.312. DURUTTYA, M. (2003): Milníky v dějinách chovu koní plemena camargue.
In: Jezdectví, 2., LI.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 60 – 61

7.313. DURUTTYA, M. (2003): Divocí koně assateague.
In: Jezdectví, 3., LII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 68 - 69

7.314. DURUTTYA, M. (2003): Haflingové očima etologa.
In: Jezdectví, 4., LI.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 34 - 36

7.315. DURUTTYA, M. (2004): Úvahy nad plemennou knihou huculského koně.
In: Jezdectví, 5., LII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 70 - 71

7.316. DURUTTYA, M. (2004): Etologie koní: Zlozvyky koní - tkalcování.
In: Jezdectví, 6., LII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 26 - 27

7.317. DURUTTYA, M. (2004): „Kůň století“ ve vzpomínkách jeho chovatele.
In: Jezdectví, 4., LII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 69

7.318. DURUTTYA, M. (2005): Pohyb koní různých plemen.
In: Jezdectví, 2., LIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 68 – 69

7.319. DURUTTYA, M. (2005): Projevy koní v okamžicích, které předcházejí jejich smrti.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice - Praha: 437 - 438

7.320. DURUTTYA, M. (2005): Czechoslovak Horse of the Century passes away.
In: The Chronicle of the Horse,
Middleburg, Virginia 22117, USA.

7.321. DURUTTYA, M. (2005): Czechoslowak Horse of the Century passes away.
In: Thoroughbred Horse,
California Thoroughbred Breeders Association
201 Colorado Pl.
Arcadia, CA 91007, USA.

7.322. DURUTTYA, M. (2005): K problematice vnitrodruhové agrese v chovu anglického plnokrevníka.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 301 – 302

7.323. DURUTTYA, M. (2005): Homosexualita koní.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 344

7.324. DURUTTYA, M. (2005): Poznatky o dennej rytmicite pôrodov v žrebčíne Muráň.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 367

7.325. DURUTTYA, M. (2005): K otázce frekvence porodů dvojčat v chovu anglického plnokrevníka.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 370; 372

7.326. DURUTTYA, M. (2005): Řešení problémů klisen s odmítavým vztahem k vlastnímu hříběti.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 380 - 381

7.327. DURUTTYA, M. (2005): Schopnost zapamatování dávných dějů, událostí a prožitků v případě valacha slovenského horského koně z hřebčína Muráň.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 136

7.328. DURUTTYA, M. (2005): Manéžové pohyby v chovu anglických plnokrevníků.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 158 - 159

7.329. DURUTTYA, M. (2005): Etiologie vzniku tzv. kohoutího kroku v populaci
muráňského chladnokrevníka.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 180

7.330. DURUTTYA, M. (2005): JUDr. Václav Hrabánek nás opustil navždy.
In: Jezdectví, 7., LIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 6

7.331. DURUTTYA, M. (2005): Zdůvodnění smrtelného úrazu norického hříběte způsobené vlastní matkou v chovu hřebčína Muráň.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 255 - 256

7.332. DURUTTYA, M. (2005): Úprava pastevného režimu v souvislosti s náhlou změnou klimatických podmínek.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 64 – 66

7.333. DURUTTYA, M. (2005): Diferencovaný přístup hříbat různých plemen k sání nevlastních matek – klisen.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 93

7.334. DURUTTYA, M. (2005): Pomyje, jako součást potravy koní.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 96

7.335. DURUTTYA, M. (2005): Koně, jako odpeckovači.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 97

7.336. DURUTTYA, M. (2005): Možné vysvětlení osobitého akustického projevu anglických plnokrevných ročků v hřebčíně Erlengrund.
In: Velká etologie koní (monografie),
vyd. HIPO-DUR,
Košice – Praha: 136

7.337. DURUTTYA, M. (2005): Jak mluví kůň?
Kategorizace akustických projevů koní a dalších lichokopytníků.
In: Jezdectví, 8., LIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 70 - 71

7.338. DURUTTYA, M. (2006): Mgr. Václav Hrabánek – 60 let.
In: Jezdectví, 11., LIV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 8

7.339. DURUTTYA, M. (2006): Šedesát let Dr. Karola Hollého.
In: Jezdectví, 11., LIV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 8

7.340. DURUTTYA, M. (2006): Ing. Robert Vrba skonal.
In: Jezdectví, 11., LIV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 8

7.341. DURUTTYA, M. (2007): Co nebylo ve Velké etologii koní (I. část): rekordy.
In: Jezdectví, 3., LV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 64 - 65

7.342. DURUTTYA, M. (2007): Co nebylo ve Velké etologii koní (II. část): sociální chování.
In: Jezdectví, 4., LV.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 68 – 69

7.343. DURUTTYA, M. (2008): Ošetřování koní: Když selže lidský faktor.
In: Jezdectví, 5., LVI.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 74 - 75

7.344. DURUTTYA, M. (2011): Obrázkový kalendář na r.2012.
vyd. HIPO-DUR
Praha: 13

7.345. DURUTTYA, M. (2013): Čtyřicet let chovu huculských koní v Čechách.
In: Chov, 1.,
Praha: 41 - 42

7.346. DURUTTYA, M. – JANZETIČOVÁ, E. (2015): Objev umělecké tvorby na Čachrově.
In: Vítaný host
(Čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí).2.,
vyd. RegionAll – Hana Voděrová,
Plzeň: 24 - 25

7.347. DURUTTYA, M. (2018): Odešel fotograf koní Oldřich Pernica.
In: Jezdectví, 12., LVXI.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 6 – 7

7.348. DURUTTYA, M. (2019): Nemilosrdné štěstí. Sága rodu Duruttya.
In: Jezdectví, 8., LVXII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost,
Praha: 3

7.349. DURUTTYA, M. (2020): Prostě to opsal (plagiátorství).
Ad: Divoká kachna - Jsem jako ony
(Milan Tesař, Reflex 28/2020).
In: Reflex, 30., XXXI.,
Vyd: Czech News Center, a.s.
Praha: 6


8. STUDIE UVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE

8.1. DURUTTYA, M. (2005): Dipl. Ing. Michael Duruttya, Ph.D.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 2

8.2. DURUTTYA, M. (2005): Odešel „Československý kůň století“.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 5

8.3. DURUTTYA, M. (2005): České Derby 2005 s otazníkem.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 2

8.4. DURUTTYA, M. (2005): Desáté výročí šlechtitelského chovu noriků v hřebčíně Muráň.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 5

8.5. DURUTTYA, M. (2007): Renesance chovu huculů na Šumavě.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 2

8.6. DURUTTYA, M. (2007) Nové knihy: Cavalli.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 1

8.7. DURUTTYA, M. (2007): Reportáž o jedné zmařené oslavě a neinstalaci pamětní tabule pro Koně století – Železníka.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 2

8.8. DURUTTYA, M. (2008): Když selhává kontrolní systém vzdělávání.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 6

8.9. DURUTTYA, M. (2007): Když selže lidský faktor.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 2

8.10. DURUTTYA, M. (2007): Hřebčín Dormello Olgiata.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 6

8.11. DURUTTYA, M. (2007) Velká etologie koní: Errata.
In: www.duruttya.com
Košice – Praha: 1

8.12. DURUTTYA, M. (2007): Johann Elias Ridinger:
In: www.duruttya.com
Vorstellung der Pferde nach ihren Hauptfarben und derselben verschiedenen Abtheilungen, Complexion, und der daraus entspringenden Beschaffenheit.(představení vzácné faksimile).
Praha : 3

8.13. DURUTTYA, M. (2007): Genealogický výzkum rodu Duruttya překročil hranice.
In: www.duruttya.com
Praha : 232

8.14. DURUTTYA, M. (2008): Jubilující Erlenhof v novém hávu.
(reportáž),
In: www.duruttya.com
Praha : 4

8.15. DURUTTYA, M. (2008): Když selhává kontrolní systém vzdělávání.
(podruhé; odezvy)
In: www.duruttya.com
Praha : 10

8.16. DURUTTYA, M. (2008): Druhé vydání knihy: Kone od Muráňa. In: www.duruttya.com Praha : 3

8.17. DURUTTYA, M. (2008): Etológia koní.
In: www.duruttya.com
Praha : 1

8.18. DURUTTYA, M. (2009): Recenze knihy: Maler der Reitpferde König Ludwigs II.
In: www.duruttya.com
Praha – Mnichov : 2

8.19. DURUTTYA, M. (2009): Dopis z Regensburgu.
In: www.duruttya.com
Praha : 3

8.20. DURUTTYA, M. (2009): Dražba ročků v Deauville.
In: www.duruttya.com
Praha : 9

8.21. DURUTTYA, M. (2009): Dostihy v Deauville s atributy světovosti.
In: www.duruttya.com
Praha : 7

8.22. DURUTTYA, M. (2009): Na návštěvě v neproslulejším hřebčinci Francie: Haras du Pin.
In: www.duruttya.com
Praha : 4

8.23. DURUTTYA, M. (2009): O marné touze bodlinatky sinajské po mohutnosti koně.
In: www.duruttya.com
Praha : 11

8.24. DURUTTYA, M. (2009): Lesk a bída roku 2009.
In: www.duruttya.com
Praha : 12

8.25. DURUTTYA, M. (2010): Historie a současnost závodiště München-Riem.
In: www.duruttya.com
Praha – Mnichov : 7

8.26. DURUTTYA, M. (2010): Koně Benátek.
In: www.duruttya.com
Praha : 3

8.27. DURUTTYA, M. (2010): Nové knihy: Schlenderhan.
In: www.duruttya.com
Praha : 5

8.28. DURUTTYA, M. (2011): Doc. Ing. Jaromír Dušek, Dr.Sc.
In: www.duruttya.com
Praha : 3

8.29. DURUTTYA, M. (2011): Kauzalita vítězství v Derby k četnosti startů anglických plnokrevníků ve dvou letech.
In: www.duruttya.com
Praha : 4

8.30. DURUTTYA, M. (2011): Celý život s koňma: Muráň – Hucul.
In: www.duruttya.com
Praha : 4

8.31. DURUTTYA, M. (2012): Doslownych obraz stavu koňském Waczlava Swobody z Jablonného.
In: www.duruttya.com
Praha : 1

8.32. DURUTTYA, M. (2012): Ověření pravosti ruských plnokrevníků.
In: www.duruttya.com
Praha : 14

8.33. DURUTTYA, M. (2012): Chov starokladrubských koní.
In: www.duruttya.com
Praha : 16

8.34. DURUTTYA, M. (2013): Audley Farm Equine.
In: www.duruttya.com
Praha : 2

8.35. DURUTTYA, M. (2013): Jak to bylo v Rusku skutečně (Když oponentura je dílem laika).
In: www.duruttya.com
Praha : 3

8.36. DURUTTYA, M. (2013): Dvojčata v plnokrevném chovu.
In: www.duruttya.com
Praha : 6

8.37. DURUTTYA, M. (2013): Dědivost výkonnosti anglických plnokrevníků.
In: www.duruttya.com
Praha : 8

8.38. DURUTTYA, M. (2014): Paměti bývalého vrchního štolby.
In: www.duruttya.com
Praha : 3

8.39. DURUTTYA, M. (2014): O koních a také o lecčem jiném.
In: www.duruttya.com
Praha : 5

8.40. DURUTTYA, M. (2014): Koně z úpatí San Marina.
In: www.duruttya.com
Praha : 2

8.41. DURUTTYA, M. (2015): Naše nové poznatky o etologii koní.
In: www.duruttya.com
Praha : 5

8.42. DURUTTYA, M. (2015): Ruské genové inženýrství v chovu dostihových koní.
In: www.duruttya.com
Praha : 5

8.43. DURUTTYA, M. (2015): Byerley Turc.
In: www.duruttya.com
Praha : 2

8.44. DURUTTYA, M. (2015): Etologie exmoorských koní I. díl.
In: www.duruttya.com
Praha : 17

8.45. DURUTTYA, M. (2016): Náš pohled na aféru čs. turfu.
In: www.duruttya.com
Praha : 3

8.46. DURUTTYA, M. (2016): Vyhodnocení chorobnosti v populaci starokladrubského vraníka.
In: www.duruttya.com
Praha : 4

8.47. DURUTTYA, M. (2016): K otázce osobního prostoru a teritoriality exmoorských koní II. díl.
In: www.duruttya.com
Praha : 10

8.48. DURUTTYA, M. (2016): Koně na obrazech Hieronyma Bosche.
In: www.duruttya.com
Praha : 3

8.49. DURUTTYA, M. (2016): Primát Deutschen Pferderennbahn Bad Doberan.
In: www.duruttya.com
Praha : 8

8.50. DURUTTYA, M. (2016): Johann Georg de Hamilton – malíř zvířat a lidí.
In: www.duruttya.com
Praha : 4

8.51. DURUTTYA, M. (2016): Etika a morálka ve sféře turfu.
In: www.duruttya.com
Praha : 5

8.52. DURUTTYA, M. (2017): Etologie exmoorských koní III. díl.
In: www.duruttya.com
Praha : 13

8.53. DURUTTYA, M. (2017): Die deutschen Vollblutgestüte.
In: www.duruttya.com
Praha : 1

8.54. DURUTTYA, M. (2017): O zkáze Národního hřebčína (otevřený dopis).
In: www.duruttya.com
Praha : 2

8.55. DURUTTYA, M. (2018): Za fotografem koní Oldřichem Pernicou.
In: www.duruttya.com
Praha: 1

8.56. DURUTTYA, M. (2019): Dovolte mi, abych se představil: tinker.
In: www.duruttya.com
Praha: 4

8.57. DURUTTYA, M. (2019): Korelace mezi pořadím potomků anglických plnokrevných klisen a jejich úspěšností v německých klasických a grupových dostizích.
In: www.duruttya.com
Praha: 13

8.58. DURUTTYA, M. (2019): Úvahy o plemenné podstatě koní Hunů.
In: www.duruttya.com
Praha: 3

8.59. DURUTTYA, M. (2019): Nemilosrdné štěstí. Sága rodu Duruttya.
In: www.duruttya.com
Praha: 1

8.60 DURUTTYA, M. (2019): Nové knihy: Die hamburger Derby-Reder.
In: www.duruttya.com
Praha: 2

8.61 DURUTTYA,M. (2019): Nové knihy: Pôvodný slovenský kôň Západokarpadský hucul a jeho chov. (autor recenze E. Janzetičová)
In: www.duruttya.com
Praha: 2

8.62 DURUTTYA,M. (2020): Ukázka z autobiografického díla „Nemilosrdné štěstí“
(Sága rodu Duruttya), kapitola: Plagiátorství.
In: www.duruttya.com Praha: 12

8.63 DURUTTYA,M. (2020): Sága rodu Duruttya, ukázka z kapitoly:
„Moji nezapomenutelní koně“.
In: www.duruttya.com
Praha: 8

8.64 DURUTTYA,M. (2020): Odešel Dr. Otakar Leiský, záchrance huculů.
In: www.duruttya.com
Praha: 1

8.65 DURUTTYA,M. (2020): Komentovené ohlédnutí za dostihovou sezonou.
Německa roku 2019.
In: www.duruttya.com
Praha: 9

8.66 DURUTTYA,M. (2020): In memoriam Hein Bollow.
In: www.duruttya.com
Praha: 1

8.67 DURUTTYA,M. (2020): Vollblut, Zucht und mehr.
In: www.duruttya.com
Praha: 2

8.68 DURUTTYA,M. (2020): „Dobré s dobrým dává lepší“ In: www.duruttya.com Praha: 4

8.69 DURUTTYA,M. (2020): Hlas za obranu koní.
In: www.duruttya.com
Praha: 4

8.70 DURUTTYA,M. (2021): Byla jednou jedna webová stránka.
In: www.duruttya.com
Praha: 3


9. PŘEKLADY

9.1. DURUTTYA, M (1973 – 1975):
14 překladů českých a slovenských novinových článků do maďarského jazyka.
Hlavní oblastí těchto novinových článků je sportovní tématika: životní příběhy obecně známých československých sportovců.
Tyto překlady byly publikovány v časopisech Új szó, resp. Új ifjúság, podepsané autorskou značkou „dm“.


10. TELEVÍZNÍ SCÉNÁŘE

10.1. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
I. díl: Potravné prejavy koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.

10.2. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
II. díl: Pasenie koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.

10.3. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
III. díl: Odpočinkové prejavy koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.

10.4. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
IV. díl: Bojové prejavy koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.

10.5. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
V. díl: Herné prejavy koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.

10.6. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
VI. díl: Komfortné prejavy koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.

10.7. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
VII. díl: Stereotypné prejavy koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.

10.8. DURUTTYA, M. (1998): Etológia koní,
VIII. díl: Prejavy lokomócií koní.
Producent: ATARAX, s.r.o.
Košice: 15 min.


11. ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY

11.1. DURUTTYA, M. (1976): Optimálna doba liahnutia koní v podmienkach žrebčína Muráň, ev. zemského chovu Slovenska.
(prijatý a realizovaný zlepšovací návrh),
Lesný závod Revúca
Muráň – Revúca: 12


12. KRITICKÉ ANALÝZY

12.1. DURUTTYA, M. (1978): Situačná správa o chove koní žrebčína Muráň s uvedením opatrení za účelom vyriešenia súčasného kritického stavu.
(kritická analýza zaineteresovanými subjektami odmietnutá)
Co: PR Štátne lesy Košice,
LZ Revúca,
Ministerstvo LVH Bratislava,
Správa chovu koní Muráň;
Muráň: 12

12.2. DURUTTYA, M. (1988): Patrí slovenský horský kôň už minulosti?
(kritická analýza zainteres. subjekt. Odmietnutá)
Co: Redakcia „Les“,
Redakcia „Jazdectvo“,
Ministerstvo poľnohospodárstva Bratislava,
LZ Revúca,
PR Št. lesy Košice;
Košice: 7

12.3. DURUTTYA, M. (1988): Záchrana huculov v ZOO Košice – disproporcia medzi zámerom a skutočnosťou.
(kritická analýza zaiteres. subjektami odmietnutá)
Co: Redakcia „Jazdectvo“,
Zoologická záhrada Košice;
Košice: 4

12.4. DURUTTYA, M. (1992): Koncepcia chovu koní na Slovensku (návrh).
Co: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR Bratislava
Bratislava: 12

12.5. DURUTTYA, M. (1992): Zásady efektívnej transformácie chovu koní SR.
Co: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR Bratislava (kolegium ministra);
Bratislava: 7


13. INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

13.1. DURUTTYA, M. – KOPČÁK, M. – ŠARIŠSKÝ, P. (1977):
Chov chladnokrvných koní v LPZ Ulíč.
Muráň – Šamorín – Košice: 69

13.2. DURUTTYA, M. (1985): Rezervácia koní plemena hucul v ZOO Košice.
Košice: 55

13.3. DURUTTYA, M. (1991): Chov športových koní v spádovej oblasti mesta Partizánske.
Košice: 76

13.4. DURUTTYA, M. (1992): Chov koní pl. anglický polokrvník v obci Klenová.
Košice: 71

13.5. DURUTTYA, M. (1996): Návrh rozmnožovacieho chovu koní: „ABARA-FARM“, Oborín, okr. Trebišov.
Košice: 37

13.6. DURUTTYA, M. (2013): Změna řešení technologie ustájení chovných klisen Národního hřebčína Kladruby n/L.
Praha: 33


14. OPONENTSKÉ POSUDKY DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÝCH PRACÍ

14.1. DURUTTYA, M. (1973 – 2018): 103 oponentských posudků na závěrečné, diplomové a disertační práce absolventů středních odborných škol, vysokých škol, ev. univerzit, řešících hippologickou problematiku.
Košice – Praha.


15. SOUDNĚ – ZNALECKÉ POSUDKY

15.1. DURUTTYA, M. (1991 – 2008): 526 vypracovaných a obhájených soudně-znaleckých posudků.
Týkalo se to ocenění koní a všech dalších druhů hospodářských zvířat, resp. chráněných, případně exotických druhů živočichů.
Druhou, samostatnou oblastí znalecké činnosti bylo oceňování celé škály hippomobilních prostředků (vozů, kočárů a pod., resp. všech druhů postrojů).
Košice.


16. ODBORNÉ ZNALECKÉ POSUDKY

16.1. DURUTTYA, M. (2005 - 2018): 37 odborných znaleckých posudků z oblasti hippologie, zpracovaných na požádání st. orgánů a institucí České republiky, a to:
Ministerstvo zemědělství České republiky,
Státní kriminální policie České republiky,
Městská policie hlavního města Praha,
Magistrát hlavního města Praha,
Pojišťovna UNIQA a.s. Praha,
právě tak, jako na základě požádání dalších subjektů ze soukromého sektoru.


17. INTERVIEW PRO TISK, ROZHLAS A TELEVIZI

17.1. DURUTTYA, M. (1976): A murányi fennsík lovai.
In: Hét, XXI.,
vyd. Csemadok
(Keszeli F.),
Bratislava: 26 – 27

17.2. DURUTTYA, M. (1976): Kam rastú chlapčenské lásky.
In: Obrana lidu, 51 – 52., XXXV.,
(Bartovic G.),
Praha – Bratislava: 14

17.3. DURUTTYA, M. (1976): Mohykáni ostávajú.
In: Smena na nedeľu, 37 (216a), XI / XXIX.,
(Lapšanský, J.),
Bratislava: 3

17.4. DURUTTYA, M. (1976): Lovak a fennsíkon.
In: Új ifjúság, 29., XXV.,
(Németh, J.),
Bratislava: 10

17.5. DURUTTYA, M. (1977): Duniaca planina.
In: Svet socializmu, 15.,
(Bartovic G.),
Bratislava: 14 - 15

17.6. DURUTTYA, M. (1978): Koník zo slovenských hôr.
In: Smena, 238., XXXI.,
(Bombová E.),
Bratislava: 3

17.7. DURUTTYA, M. (1978-1979):
Posledné prázdniny nášho Robinsona
(plnokrvného ročka).
In: Pionier, 10., IX., (št)
Bratislava: 7

17.8. DURUTTYA, M. (1979): Problematika záchrany huculských koní na Muráňskej planine.
In: Pamiatky a príroda,
(Gočál, E.),
Bratislava: 32 - 35

17.9. DURUTTYA, M. (1981): Úspešní plemenári.
In: Hlas ľudu, 125., XXVII.,
(Palkovič, B.),
vyd. ČSTK,
Bratislava: 11

17.10. DURUTTYA, M. (1981): Krónika.
In: Új Szó, 12.VI.1981,
(Palkovič, B.),
Bratislava: 6

17.11. DURUTTYA, M. (1981): Vzácni hostia v našom okrese.
In: Žitný Ostrov – Csallóköz, 5., XXI., 6.II.1981,
(Fogas, ŽO),
Dunajská Streda: 3

17.12. DURUTTYA, M. (1982): Konference o huculském koni.
In: Lidová demokracie, 262., XXXVIII.,
(Neumann, P.),
Praha: 1

17.13. DURUTTYA, M. (1983): Nastane zlom už v nedeľu – doma?
In: Roľnícke noviny,
(Fukatsch, P.),
Bratislava: 5

17.14. DURUTTYA, M. (1983): Lovak a napfényben.
In: Hét, 26., XXX.; 31., XXVIII.,
vyd. Csemadok, KB
(Keszeli, F.),
Bratislava: 12 – 13

17.15. DURUTTYA, M. (1985): Ennek a lónak jól kellene futnia.
In: Új Szó., (vasárnapi kiadás), 49., XXXVIII.,
(Batta, Gy.),
Bratislava: 7

17.16. DURUTTYA, M. (1988 – 1989): Hol él egy majomcsalád ?
In: Kis építő, 4., XXXVII.,
(Batta, G.),
Bratislava: 12

17.17. DURUTTYA, M. (1990): Ing. Michael Duruttya kandidátem věd.
In: Zpravodaj, 5 – 6.,
vyd. Státní závodiště Praha, k.ú.o.,
Státní plemenářský podnik Praha, (red.),
Praha: 73

17.18. DURUTTYA, M. (1993): Duruttya Mihály (277).
In: Ki kicsoda Kassától – Prágáig?
(A század magyarsága, 1. kiadás: Babits, RT., a Révai új nagy
lexikon segédkönyvei, I;
Szőke, J., Viczián, J.),
Budapest: 97

17.19. DURUTTYA, M. (1994): „My sme tu pre kone a nie naopak!“
In: Equito, 6., III.,
(Facunová, R.),
Bratislava: 14

17.20. DURUTTYA, M. (1997): „Človek, ktorý porozumel reči koní“
(relácia: Vitajte doma!)
In: TV Markíza,
(Nikodým, M..),
Bratislava: 22.X.1997

17.21. DURUTTYA, M. (1999): Štrajkom nedosiahnu nič.
In: Direkt (publicistická príloha Večerníka/Smeru:
Názory, úvahy), 38., I.,
(Krčová, E.),
Košice: 2

17.22. DURUTTYA, M. (2001): „Koně od Muráňa“.
In: Maďarské vysílání Slovenského rozhlasu – A Szlovák rádió magyarnyelvü adása, (Havasi, P.),
Košice – Bratislava: 28.VI.2001

17.23. DURUTTYA, M. (2003): Vlastníma rukama odchoval československého Koně století,
šampiona Železníka.
In: Rozhled, 4.,
(Šesták, J.),
Klatovy: 11 - 12

17.24. DURUTTYA, M. (2003): Chvilka s chovatelem Koně století.
In: Maďarské vysílání Slovenského rozhlasu – A Szlovák rádió magyarnyelvü adása,
(Havasi, P.),
Košice – Bratislava: 26.X.2003

17.25. DURUTTYA, M. (2004): „Chov koní je jako umění“.
In: Jezdectví, 2., LII.,
Vyd. Pražská vydavatelská společnost (red.),
Praha: 62 - 63

17.26. DURUTTYA, M. (2004): „Radost je nejdůležitější hodnota v životě“.
In: Rozhled, 7.,
Vyd. Vogel Medien International, s.r.o.
(Šesták, J.), Klatovy: 28 - 29

17.27. DURUTTYA, M. (2004): „Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu“.
In: Internetový magazín Přátel Šumavy,
(Národní park Šumava a Muzeum Šumavy),
Kašperské Hory: 2

17.28. DURUTTYA, M. (2005): Velká etologie koní.
In: Rozhled, 12.,
vyd. Vogel Medien International, s.r.o. (red.),
Klatovy: 20

17.29. DURUTTYA, M. (2005): „Dipl. Ing. Michael Duruttya, Ph.D. uveden do Síně slávy
chovu koní České republiky.“
In: Katalog 12. Mezinárodní výstavy koní, (red.),
Praha – Lysá nad Labem: 10

17.30. DURUTTYA, M. (2005): Ediční událost podzimu: Velká etologie koní.
In: Jezdectví, 10., LIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost (red. ),
Praha: 3

17.31. DURUTTYA, M. (2005): Velká etologie koní.
In: Jezdectví, 9., LIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost
(Eva Janzetičová),
Praha: 73

17.32. DURUTTYA, M. (2005): Lysá ve znamení koňských ocenění:
Dipl. Ing. M. Duruttya, Ph.D. ve Dvoraně slávy.
In: Pražská vydavatelská společnost,
(Ing. Čejka, J., Motyginová, Z., Malinovský, J.)
Praha: 58 - 60

17.33. DURUTTYA, M. (2005): Nové knihy (recenze).
Velká etologie koní.
In: Jezdectví, 11., LIII.,
vyd. Pražská vydavatelská společnost (red.)
Praha: 7

17.34. DURUTTYA, M. (2006): Renesance chovu huculů na Šumavě.
In: Rozhled, 11.,
Vyd. Vogel Medien International, s.r.o.
(Šesták, J.),
Klatovy: 54

17.35. DURUTTYA, M. (2008): „Deset paradoxů Koně století Železníka“.
In: Rozhled, 6.,
Vyd. Vogel Medien International, s.r.o.
(Šesták, J.),
Klatovy: 15 - 16

17.36. DURUTTYA, M. (2008): Nejnovější poznatky o etologii koní.
In: Rozhled, 8.,
Vyd. Vogel Medien International, s.r.o.
(Šesták, J.),
Klatovy: 15 - 16


18. PROPAGAČNÍ FOTOGRAFIE

18.1 DURUTTYA, M. (1977): Plakát vydaný k Mezinárodnímu dni dětí OSN.


19. SEZNAM VYŽÁDANÝCH SEPARÁTNÍCH PRACÍ

19.1. RIAP, VÚŽV Nitra
Dr. Jan Brouček
PO BOX 30 C
Hlohovská 2
Nitra, SK, 949 02, Slovakia

19.2. Cornell University
Ithaca
New York, USA.

19.3. Schweizer Gruppe für Hippotherapie
Neurologische Universitätsklinik
Kantonsspital Basel
4031 Basel, Schweiz

19.4. University of Hokkaido
Yutaka Watanabe
Facult. of Agric.
Hokkaido, Japan

19.5. Polish Academy of Sciences
Institute of genetics and animal breeding
Jastrzebiec
05 – 551 Mroków, Poland

19.6. Ankara Üniversitesi
Dr. Mehmet Akandir
Veteriner Fakültesi
Zootekni Kürsüsü
Ankara, Turkey

19.7. Institut für Tierzucht und Haustiergenetik
Justus – Liebig – Universität
Gießen, BRD

19.8. Vysoká škola zemědělská
Agronomická fakulta
Prof. MVDr. Vladimír Komárek, DrSc.
Praha – Suchdol, Československo

19.9. Penet Research Farm
32211 NYS Route 180
La Fargeville, N.Y.
13656 – 2143 USA.

19.10. Tierzücht. und Tierärztl. Hochschule
Hannover, BRD

19.11. Agrártudományi egyetem
Mezőgazdasági karának
Állattenyésztési tanszéke
Dr. Ócsag Imre
Gödöllő, Hungary

19.12. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.
Výzkumná stanice pro chov koní
Dr. Zdenka Vychodilová
538 21 Slatiňany, ČR

19.13. Dr. Hans Wackernagel
Zoologe
4050 Basel, Schweiz

19.14. University of Agriculture
Reikjavik
Iceland

19.15. Research station for cattle, sheep and horse.
Husbandry
Runderweg 6
8219 PK Lelystad, The Netherlande.

19.16. Agricultural Academy
Katedra Etologii i Podstaw Technologii
Produkcji zwierzecej Rolniczej w Lublinie
Prof. dr. hab. Marian J. Budzyňski
20 – 032 Lublin, Poland

19.17. Experimental Station for Horse Breeding
538 21 Slatiňany
Czechoslovakia


20. PŘEHLED PUBLIKAČNÍCH PLATFOREM

20.1. Atarax
20.2. Bulletiny (výzkumných ústavů, univerzit a pod.)
20.3. Czech J. Anim. Sci.
20.4. Česká beseda
20.5. Dostihový program
20.6. Dostihový šport
20.7. Dostihový zpravodaj
20.8. Equito
20.9. Etológia koní
20.10. Fórum
20.11. Galopp Reporter
20.12. Haflinger Pferde
20.13. Hét
20.14. Hucul
20.15. Chov hospodárskych zvierat
20.16. Chov koní
20.17. Jazdectvo
20.18. Jezdectví
20.19. Kalendár
20.20. Katalog výstavní
20.21. Kavallo
20.22. Kis Építő
20.23. Koně – chov – sport
20.24. Kone od Muráňa
20.25. Les
20.26. Malovaný svět Václava Hrabánka
20.27. Markíza
20.28. Mladý svět
20.29. Náš chov
20.30. Nemilosrdné štěstí (Sága rodu Duruttya)
20.31. Obrana lidu
20.32. Pamiatky a príroda
20.33. Poľnohospodárstvo
20.34. Reflex
20.35. Reiter Revue International
20.36. Roľnícke noviny
20.37. Rozhled
20.38. Schweizer Kavallerist
20.39. Slovenský chov
20.40. Smena
20.41. Smena na nedeľu
20.42. The Chronicle of the Horse
20.43. Thoroughbreed Horse
20.44. Trefen šumavským genem
20.45. Turf
20.46. Új Ifjúság
20.47. Új Szó
20.48. Velká etologie koní
20.49. Vítaný host
20.50. Vollblut Zucht und Rennen
20.51. Východoslovenské lesy
20.52. Východoslovenské noviny
20.53. Webová stránka (www.duruttya.com)
20.54. Zborníky (výzkumných ústavů, univerzit apod.)
20.55. Zpravodaj
20.56. Živočíšna výroba

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.