Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR
Proč mít doma vzácného hucula?
Jen pro ten pocit, že se na takový
unikát mohu kdykoliv podívat,
že jej vůbec mám!
(Michael Csaba Duruttya)


ALTRUISTICKÝ ČIN V NELEHKÉ DOBĚ


Krize chovu koní plemena hucul, ohrožující samotnou podstatu tohoto národního plemena Slovenska si vyžádala neodkladné, smělé a efektivní řešení. Tím se stalo jejich historické přestěhování do sousední části federace, do České republiky. Doba uplynulých 50.let potvrdila jasnozřivost a životaschopnost tohoto rozhodnutí. Nakladatelství a vydavatelství HIPO-DUR sídlící v Praze, zaměřené na publikování odborné literatury věnované hippologické problematice se při zmíněném výročí rozhodlo vydat první monografii koní plemena hucul na bývalém území Československa. Dílo pochází z pera chovatele, který inicioval a osobně řídil zmíněnou záchrannou akci, probíhající v letech 1972 až 1973 z pozice vedoucího chovu koní/huculů v hřebčíně Muráň (Slovensko).

Vedena snahou o posílení, ev. rozšíření povědomí o tomto ojedinělém a vzácném plemeni horských koní v České republice se majitelka vydavatelství HIPO-DUR, Eva Gizella Duruttya rozhodla bezúplatně darovat část nákladu monografie HUCUL všem ( ! ) relevantním knihovnám na území České republiky. Jejím cílem bylo zpřístupnit obsah tohoto ojedinělého díla zájemcům o řešenou problematiku. V souladu s naším přesvědčením, podle kterého koně před jejich vlastním chovem je nutné důkladně studovat! Tím současně vytvořit odborný předpoklad k požadované úrovni chovatelské /šlechtitelské práce vně populace koní huculského plemena, jakéhosi mostu od současnosti do garantované budoucnosti. Je zřejmé, že tímto šlechetným počinem vydavatelství HIPO-DUR se uvedené dílo stane dostupným pro zájemce žijícího v libovolné části naší vlasti, a také v zahraničí.

HUCUL je průběžně zasílán všem vědeckým-, univerzitním-, zemským-, studijním-, krajským-, a také městským knihovnám právě tak, jako Národní knihovně ČR a SR, Knihovně akademie věd ČR, Státní technické knihovně, Knihovně Národního muzea, Knihovně Památníku národního písemnictví v Praze, Knihovně Poslanecké sněmovny ČR, Univerzitní knihovně v Bratislavě a v Košicích, Zemědělské univerzitě v Nitře, Neziskové organizace Česká krajina, redakcím chovu HZ v Čechách a na Slovensku, Národnímu hřebčínu Topolčianky, resp. vybraným subjektům z řad soukromých chovatelů huculů v ČR, SR, Německé spolkové republiky, Maďarska, Polska a Rumunska. Monografii obdržel také Obecný úřad v Muráni, v Šamoríně, ev. Východoslovenské státní lesy v Košicích a v maďarské jazykové mutaci také Chovatelské svaz huculů Maďarské republiky.

Distribuce této knihy do veřejných knihoven a k dalším subjektům byla zahájena v den výročí prvního převozu huculských koní z hřebčína Muráň do České republiky (říjen 1972).


Dipl. Ing. Michael Csaba Duruttya, CSc.,Ph.D
Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.