Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

EUROPÄISCHER GALOPPSPORT 2020

(Recenze)

Již 15. dubna 2021, tj. pouhých sto dní po posledním dostihu loňské sezony se v podobě knižního tisku objevila Ročenka evropských dostihů 2020, v edici DSV Deutscher Sportverlag GmbH, Rolfa C. Hemke-ho (1972) a spolupracujícího fotografa Balog Lajose. Zasvěcený komentář doprovází téměř všechny výsledky dostihů skupiny Gr. I, konané v Ascot, Cheltenham, Aintree, Istanbul-Veliefendi, Londchamp, Deauville, Köln, Newmarket, Curragh, Chantilly, München, Düsseldorf, Saint-Cloud, Epsom Downs, Sandown Park, Hamburg, York, Goodwood, Haydock, Doncaster, Leopardstown, Iffezheim, Bremen, Dortmund, Berlin, Auteuil, Kempton a přirozeně také Jebel-Hatta, Honkong, Bahrain Trophy, Keeneland, Breeders´ Cup, Melbourne Cup, Dubai World Cup, Punchestown, Raid Saudi Cup, včetně rozboru klání o Japan Cup. Mezi prvním dostihem konaným dne 18. ledna 2020 (Ascot, Clarence House Chase, 3371 m., Gr. I pro pětileté a starší koně) a posledním běháním sezony 29. prosince 2020 (Leoparstown, Matheson Hurdle, 3219 m, Gr. I pro čtyřleté a starší koně v tomto překážkovém dostihu) autor věnuje pozornost dalším 157., většinou rovinovým dostihům napříč „starým kontinentem“.

Kromě turfmanům, recenzovanou knihu doporučuji k prostudování také našim státním úředníkům na všech stupních řízení. V době výročí objevení se covidu nelze způsob řízení státu v uplynulém roce hodnotit jinak, než nesystémové, živelné, nekoordinované, škodlivé, neodborné až laické. Svou kritiku opírám o následující poznatky: nikdo z nich neváhal okamžitě uzavřít provozy (bezdůvodně), zadlužit občany na dlouhou dobu (nenávratně!), zamezit přístup mladé generaci ke vzdělání (minimálně jeden ročník bude odepsán!). Že se to mohlo/mělo dělat jinak, potvrzuje bilance roku 2020 v jednom segmentu lidské činnosti – v chovu anglických plnokrevníků. Žádný chovatel koní si nemohl (!) dovolit, s odvoláním na lockdown, nevykonat každodenní krmení a ošetření těchto zvířat, jejich instalaci do výběhu, event. na pastvu, zajistit jejich řízené pohybování, trénování nebo cvičení, v neposlední řadě jejich nevyhnutné léčení apod., s poukazem, že personál v těchto činnostech bude vystaven riziku nákazy… Kdyby se chovala – čistě hypoteticky – tato komunita, jako „zbytek“ hospodářství, nemáme k bilancování výsledky výkonnostních zkoušek kompletního ročníku světové populace anglických plnokrevníků nic. Kdo je znalý, ví o čem zde píši. Nesystémové jednání českých politiků a jejich státní správy zavlekl českou společnost do obecného hospodářského a mravního marasmu! To je, o co tu běží především, přátelé.

Europäischer Galoppsport 2020: 206 s. na křídovém papíře; rozměry: 210x150x13mm;
cena: 14,90 Euro (cca 390,- Kč)


Duruttya M.
duben 2021
Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.