Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA

(nové knihy)

Nejnovějším edičním počinem vydavatelství HIPO-DUR Praha je dlouho připravovaná monografie, dokumentující celoživotní tvorbu insitního umělce JUDr. Václava Hrabánka, který se věnoval umění podmalby na skle. K slavnostní inauguraci této exklusivní monografie došlo 28. prosince 2013 ve stylových prostorách Muzea Šumavy v Kašperských Horách za nebývalého zájmu návštěvníků a korespondentů lokálních a celostátních médií. Úvodního slova se ujala paní Mgr. Zdenka Řezníčková, ředitelka Muzea v Sušici, která především zdůraznila nezbytný entusiasmus autorů podmiňující vznik díla a také skutečnost, že monografii pro kašperskohorské muzeum zakoupila a věnovala firma BELIMO, spol. s r o. Slavnostním večerem provázel naslovovzatý odborník a znalec uceleného spektra lidové umělecké činnosti a jejich autorů tvořících v šumavském regionu, Ph.Dr. Vladimír Horpeniak, řídící Muzeum Šumavy v Kašperských Horách.

Druhou zaznamenáníhodnou událostí onoho večera se stalo nezištné donátorství poskytnuté dvojicí autorů monografie Muzeu Šumavy v podobě daru souboru jediných 153. předloh originálních grafických perokreseb nevyčíslitelné hodnoty zachráněných z pozůstalosti Mistra Hrabánka.

Malovaný svět Václava Hrabánka – toto jedinečné dílo je členěné do pěti hlavních a 16. podkapitol. Text recenzované monografie provází čtenáře krok za krokem jak historií vzniku a vývoje fenoménu podmaleb na skle, tak genesí umělecké tvorby V. Hrabánka a jeho místem v dějinách tohoto svébytného uměleckého směru lidové tvorby, překračující hranice regionu svého vzniku. Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje 162 ukázek předloh Mistra sloužících k vytvoření podmaleb na skle. 454 reprodukcí samotných podmaleb na skle je vyváženým průřezem celoživotní tvorby sestaveným v souladu s časovou a dějovou chronologií biblických událostí, počínaje Starým a Novým Zákonem, světci, resp. mytologií. Samostatnou část pak tvoří profánní a rustikální náměty, ev. zobrazení erbů. Obrazová část knihy v podobě 116. fotografií a 11. ilustrací dokumentuje mj. životní a privátní zázemí Mistra. K orientaci v tomto rozsáhlém díle slouží samostatné věcné rejstříky. Světovost umělecké tvorby V. Hrabánka podtrhuje také vícejazyčné resumé. Kromě českého také německé, maďarské, italské, francouzské, anglické a slovenské, a to ve shodě s jazykem krajin, kde vytváření podmaleb na skle lze vnímat, jako tradiční umělecký projev.

Reprezentační dílo je vytištěné na speciálním papíru barvy slonové kosti. Je vyhotovené v podobě celokožené vazby – usně z antilopí kůže. Samovolnému otevření zabraňuje kování v podobě dvojice mosazných spon. Knihu před eventualitou poškození navíc chrání zasouvací pouzdro – kazeta. Exklusivitu tohoto 442-stranového bibliofilního skvostu podtrhují jeho technické parametry ( výška : 360 mm, šířka : 290 mm, síla : 52 mm a hmotnost : 5 505 gr ). Uměleckou vazbu monografie provedla popřední umělecká knihvazačská dílna z Úval u Prahy, trvale a dlouhodobě spolupracující např. s Kanceláří prezidenta České republiky. Aby zůstala zachovaná jedinečnost a také nedevalvovala hodnota monografie, bylo od počátku rozhodnuté o přísně limitované, číslované edici, a to 12 exemplářů.

Po přednášce, ve které Dipl. Ing. Michael Duruttya, Ph.D. shrnul své 38. let trvající přátelství s Dr. Václavem Hrabánkem a jehož proslov patřil k vrcholům večera se rozproudila spontánní, dvouhodinová diskuse. Ta prozradila míru informovanosti přítomných o životě a díle Mistra. Téměř hmatatelně to připomnělo atmosféru časů konání schůzek pestré společnosti přátel tohoto umělce – myslitele a především humanistu, ať už byl místem konání mlýn Sterzmühle nebo jeho roubený dům v Kašperských Horách. Vždy však pod heslem „Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš !“

Na prezentaci knižní novinky bezprostředně navazovala výstava podmaleb na skle. Připomněla jedinečné mistrovství V. Hrabánka a to obrázky, kterými disponuje fond Muzea Šumavy. Další část této výstavy jsou práce umělců z tzv. „post-hrabánkovské“ éry. Tvoří je trio dam, jmenovitě Markéta Krčilová ( s obrázky evokující vitráže ), Mgr. Vlasta Žampachová ( miniatury ) a precizním zpracováním tématiky archandělů pani Jaroslava Korandová. Součástí této výstavy byl také průřez tvorbou podmaleb na skle obou autorů monografie z let 1988 až 1992, jmenovitě Eva Janzetičová a Michael Duruttya. Jejich kolekci obrázků vévodí dvojice velkoformátových podmaleb : sv. Anna z r. 2012 zhotovená k výzdobě její šumavské kaple a sv. Florian z r. 2013 vytvořený pro Dobrovolný hasičský sbor činný v této oblasti. Výstava potrvá do 28. února 2014.

 

 

M. Duruttya

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.