Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

AUDLEY FARM EQUINE

(recenze)

s podtitulem : Virginia Breeder of the Year 2012 opustila bránu severoamerické tiskárny v Middleburg v květnu roku 2013. Autorem recenzovaného díla je věhlasný německý chovatel anglických plnokrevníků Dr. Jens Freiherr von Lepel ( 75 ) s dřívějšími úspěchy v západoněmeckých plnokrevných hřebčínech Röttgen a Erlenhof / Erlengrund. A právě v  éře jeho působení nedaleko Bad Homburgu došlo v r. 1990 k naší první bezprostřední spolupráci. Pracovní klima vládnoucí v hřebčíně Erlenhof / Erlengrund bylo důkladně popsané mj. v naší monografii Velká etologie koní z r. 2005 ( s. 448 – 455). Až dlouho poté jsem získal informaci od několika kolegů – chovatelů plnokrevníků Německa, podle kterých, cit. „ … pokud někoho Dr. von Lepel snesl ve své blízkosti celý jeden den, může se považovat za mistra světa v chovu plnokrevníků !“ Připomínám, že své teoretické vědomosti a praktické zkušenosti v oblasti reprodukce anglických plnokrevníků jsem uplatnoval v součinnosti s panem doktorem celé připouštěcí/ohřebovací období roku 1990, abych od něj nakonec získal pozvání do jím řízeného chovu i na rok 1991, a to jak pro sebe, tak pro svou partnerku…!

V roce 1978 založil pozdější majitel hřebčína Erlengrund, pan Hubertus von Liebrecht (spolumajitel věhlasné a dosud prosperující farmaceutické továrny Boehringen se sídlem v Ingelheimu) chovnou a tréninkovou základnu nedaleko města Berryville ve Virginii, nazvanou Audley Farm. Pozici hlavního managera hřebčína převzal Dr. Jens Freiherr von Lepel v r. 1998. I na severoamerickém kontinentu potvrzoval svou odbornou invenci pro rozhodující prvek každého chovu koní a plnokrevníků zvlášť. Tím je odjakživa, přirozeně, otázka reprodukce.

Vyústěním či shmotněním profesní spravedlnosti (pokud taková existuje) se tomuto odborníkovi stal nepochybně odchov hřebečka s příhodným jménem BODEMEISTER, po EMPIRE MAKER ( zvítězivší mj. v r. 2004 v Belmont Stakes, Gr. I ) z UNTOUCHED TALENT, po STORM CAT, která je také odchovancem Audley Farm. V r. 2010, po listopadové dražbě ročků se BODEMEISTER stěhoval za protihodnotu 260.000 US dolarů do dostihové stáje Zayat Stables trenéra Boba Bafferta, který dokázal již dříve připravit k úspěchu tři vítěze Kentucky Derby… Ve dvou letech nestartující BODEMEISTER zahájil své účinkování na dostihové dráze 16. ledna 2012 druhým místem v Maiden Special. 11. února však již vítězí v Maide Special Stakes a 10. března zaznamenává druhé místo v San Felipe Stakes ( Gr. II ) a to pokaždé na dráze Santa Anita. Tyto výsledky jej kvalifikují k oprávněnosti startů v dostizích klasické Trojkoruny. 14. dubna poráží v Arkansas Derby ( Gr. I ) všechny své soupeře, když vítězí s 9,5 délkovým náskokem na závodišti v Oakland. Pátého května na dráze Churchill Downs v Luisville vybojuje v Kentucky Derby ( Gr. I ) v dostihu, ve které dlouho vede druhé místo. Po dvou týdnech, 19. května vybojuje druhé místo také v závěrečné zkoušce Trojkoruny – Preakness Stakes ( Gr. I ), když kulisou jeho snažení se stává závodiště Pimlico státu Maryland. Na konečném finančním zisku 1,304.800 US dolarů za dvě první a čtyři druhá místa se pokaždé podílí jeho stálý jezdec Mike Smith.

Podle jednotného názoru turfmanů BODEMEISTER měl všechny předpoklady k zisku klasické Trojkoruny. Dosažení tohoto cíle zmařil – jak ukázalo následné veterinární vyšetření – zápal nervu levé lopatky . Předčasně ukončenou kariéru hřebce následovalo jeho zařazení do plnokrevného chovu hřebčína Win Star Farm v Kentucky. „ Do role pepiniera jej delegovalo excelentní pedigrée a nesmírný talent pro výkonnost “ bylo jednohlasné mínění odborných referátů renomovaných turfmanů USA.

Za tento úspěch BODEMAISTERa se stal jeho chovatel Dr. J. Freiherr von Lepel nositelem titulu „ Virginia Breeder of the Year 2012“ udělený Asociací chovatelů plnokrevníků státu Virginia / USA.

Naše recenze však poskytuje, kromě výšeuvedených údajů také jedinečný prostor k vyjádření vlastního komentáře, resp. názoru k tematice, která je u nás z nepochopitelných důvodů opomíjena, jmenovitě skutečnosti, že libovolné uplatnění koní bytostně závisí od kvality odborné invence chovatele těchto zvířat. Nikde jinde, než v Čechách, resp. v bývalém Československu není tato skutečnost tak málo zdůrazňována ev. záměrně ignorována… postrádající sebemenší logiku. Vypovídá to o neznalosti našinců o hloubce problematiky a komplexnosti řemesla, zvaného chov/odchov koní. Přitom úspěšnost chovu realizována na vrcholné úrovni je svého druhu uměním. Tato skutečnost platí dvojnásobně v případě anglických plnokrevníků. Tak, jak za úspěchem BODEMEISTERa stála všestranná, poctivá práce jeho chovatele v osobě Dr. von Lepela, podobně za předpokladem  triumfu klisny ARVA v klasické Trojkoruně musel stát svého času v šamorínském chovu stejně zanícený a kvalitní chovatel anglických plnokrevníků disponující odborností, jakou měl tu čest a štěstí prezentovat v reálné praxi hřebčína Erlenhof / Erlengrund autor tohoto zamyšlení…

Dílo formátu A4, v rozsahu 151 stran tištěných na křídovém papíře, bohatě ilustrovaných barevnými fotografiemi z archivu hřebčína Audley Farm, resp. reprodukcemi severoamerických reportáží v místním i celostátních tištěných médiích doplňují zasvěcené, odborné komentáře, rozbory původů a pohledy trenérů a majitelů angažovaných koní. Kniha je dobrou ukázkou pohotovosti redakce reagovat na aktuální dění v turfu a to komplexní formou.

 

 

M. Duruttya

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.