Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

BYLA JEDNOU JEDNA WEBOVÁ STRÁNKA WWW.DURUTTYA.COM


Naše webová stránka od roku 2005 volně navazovala na předválečnou čs. novinařinu (Dostihový a jazdecký sport), resp. poválečnou, neméně kvalitní publicistickou (Chov koní a výkonnostné skúšky), na jehož základech vzniklo Jezdectví. V době jeho pozvolného vzdání se vlastních nároků na kvalitu se řešením širokospektrálním otázek hippologie ujalo skvělé Equito a souběžně s tím Zpravodaj. Po zániku Výzkumné stanice pro chov koní ve Slatiňanech a skonu výhradního autora jeho obsahové stránky v osobě Doc. Ing. Jaromíra Dušeka, Dr.Sc. pokračoval v započatém díle pana docenta, až do současnosti autor těchto řádků, a to na své webové stránce. Z bilance jeho tvorby v uplynulých 17. letech je zřejmé, že prezentoval sedmdesát článků, a to vlastních výzkumů, analýz, bilancí, recenzí, vědeckých prací, reportáží, zpráv ze společnosti, ev. rozhovorů a oznamů. Dlouhá léta byl její čtenář zvyklý – kromě originality řešených témat, na fotografické přílohy. Ve zmíněné době uveřejnil přibližně tisícovku těchto ilustrací. Dlužno dodat, že tato webová stránka vznikla a byla udržována z čirého altruismu, tj. bez nároku na jakoukoli finanční kompenzaci za vynaložený čas a náklady s tím spojené.

Proč o tom vlastně píší? Důvodem je dopis z Vídně od neznámé organizace. Oznamuje mi, že v obrazové příloze mé reportáže, popisující dražbu anglických plnokrevníků v Deauville (Francie) se před 13. lety vyskytla jedna (!) fotografie, kterou otiskl 15. srpna r. 2009 místní tisk a tato byla zařazena do inkriminované přílohy mé web. str. Za tento čin se mi nařizuje odstranění této reportážní fotografie a zaplacení pokuty 2.700.- Kč, tj. 104,00 Euro. Připomínám, že můj text pod obrázkem (mimochodem obskurní kvality) uváděl – ve shodě se skutečností – identitu zahraniční tiskové agentury! Jiná informace o autorství tohoto obrázku nebyla k dispozici. Ukazuje se, že dřívější pravidlo ctící etiku této činnosti, konkrétně povinnost citovat zdroje informací je stejně postižitelné, jako neuvádění vůbec!

Odstranění všech (!) fotografických příloh jsem učinil pod nátlakem a preventivně současně: abych eliminoval na minimum eventualitu dalšího postihování. Takovým by mohlo být např. fotografování artefaktů, které rovněž nevlastním: objektů hřebčínů, okolitého stromořadí, jezdeckých soch, stáda koní v celku a v jednotlivostech, zámeckých knihoven, bibliofilií s hippologickou tematikou, přírodní panoramat, apod.

Dočká-li se ctěný čtenář volného pokračování textů bedlivého pozorovatele veškerého dění ve světě hippologie, již není zcela v moci autora …


Březen, 2021
Duruttya
Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.