Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

DIE DEUTSCHEN VOLLBLUTGESTÜTE

Recenze

Nejnovější publikaci z dílny DSV Deutscher Sportverlag GmbH se sídlem v Kolíně nad Rýnem, která obapolně potěší jak čtenáře z řad odborné veřejnosti, tak obdivovatele těch nejušlechtilejších koní světa a zprostředkující pohled do zákulisí jejich tvorby, pojmenoval kolektiv autorů „Německé hřebčíny plnokrevníků“. Každý z 56. abecedně seřazených plnokrevných chovů je představen na dvoustraně s jeho stručnou historií, největšími úspěchy dostihové stáje a aktuálním plemeníkem. Na vložené mapě SRN je vyznačené rozmístění všech plnokrevných chovů, včetně kontaktů na jejich management. Kromě čtyřicítky nejvýznamnějších, historických hřebčínů Německa je identifikováno také dalších šestnáct chovů disponujících v současnosti maximálně pěti chovnými klisnami. Identitu tzv. malých chovatelů koní tohoto plemena tvoří vesměs zcela neznámé, nové subjekty. Kromě jediného, a to hřebčína Erlenhof/Erlengrund, ve kterém jeho vlastník zásadním způsobem změnil chovný cíl a stoletý veleúspěšný chov anglických plnokrevníků přebudoval na produkci drezurních koní (viz. dřívější článek „Hřebčín Erlenhof v novém hávu“). Samostatná kapitola obsahuje seznam 42. top-plemeníků Německa. Další přehled informuje o podílu majitelů s vlastnictvím jediné chovné klisny (64,2 %) a chovatelů s počtem klisen v chovu 10 a víc (5,1 %). Fajnšmekr se vztahem k plnokrevníkům není schopen opustit 100 stranovou knížku dřív, než dospěje k té poslední. Kapesní formát vytištěný na křídovém papíře má rozměry tak akorát pro kapsu saka. Její láce (5 Euro) koresponduje s množstvím informací.

© M. Duruttya


Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.