Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

„DOBRÉ S DOBRÝM DÁVÁ LEPŠÍ“


Citovanou poučkou byla zahájena v roce 1968 přednáška profesora disciplíny „speciální zootechnika“ mé alma mater v Nitře. Jsem přesvědčen, že také bezpočtu dřívějších kolegů a rovněž generačních následovníků. Později, v letech vlastní praxe, realizované – většinou na hony vzdálených lokacích od útulné posluchárny – se mi v anonci uvedené pravidlo opakovaně připomínalo. S ohledem na vlastní dráhu chovatele koní především při sestavování připouštěcích plánů, které tvoří v daném zootechnickém oboru dokument, srovnatelný se zákony společnosti, principem, na základě kterého má chovatel možnost usměrnit, ovlivnit, nasměrovat svůj chov, ve všech ohledech, k vyššímu levelu.

Je zřejmé, že v úvodu zmíněný kánon není objevem či produktem současné, tzv. nové doby. V jiné podobě ji manifestoval formou nápisu na čelní stěně saského hřebčína Graditz již hrabě Lehndorf, nejvýznamnější osobnost chovu anglických plnokrevníků předminulého století prohlášením, podle kterého: „Krev je nejcennější tekutina“. Také na tyto slova jsem si vzpomněl při hodnocení výsledků poslední edice Derby Německa. Potvrdilo se, že pro překvapení nebyl prostor. Verifikovala se, v úvodu již uvedená zásada: ze spojení plemenného hřebce s úspěchem v Derby a vítězné klisny v Oaks jejich potomek dosáhl na vytoužený triumf v nejslavnějším dostihu anglických plnokrevníků. Kronika této události je následující:

12. července roku 2020, Hamburg:
151. Derby Německa, Gr.1, 2400m,
dotace 650.000 Euro, 19. startujících
(5 z Francie, 2 z Velké Británie),
58 kg, půda dráhy dobrá.
Vítěz: IN SWOOP, po ADLERFLUCH z IOTA,
hřebec, R., kurz: 14,7; výrok ¾,
čas: 2,34:97 min.,
chovatel: Gestüt Schlenderhan, Stall Ullman,
trenér: H.F. Graffard ; jockey: R. Thomas.
Pozn.: vítěz je 8. potomkem své matky;
startoval ve svém čtvrtém životním dostihu.

K účelům tohoto zamyšlení je nezbytné věnovat pozornost především rodinným vazbám, tj. pedigrée vítěze, který bývá očím veřejnosti zpravidla utajen, přesto prozrazující neochvějnou víru dřívějších chovatelů, ortodoxně zachovávajících své přesvědčení o vlastním úspěchu, opírající se o univerzálnost vlastního patentu v podobě důvěrné znalosti „rodových vazeb“ svých koní. Dodejme, že klasifikace „dobré“ uvedená v nadpisu tohoto článku se v případě anglických plnokrevníků opírá výhradně o neúprosnou, objektivní, potvrzenou úspěšnost těchto koní na dostihové dráze, za neměnných podmínek realizace takové zkoušky výkonnosti.

Derby Německa r. 2020 bylo z mnoha hledisek zvláštní. Pomineme-li absenci, ev. výraznou redukci diváků, letošní ročník se stal kulisou vzpomínek na premiéru tohoto dostihu z iniciace hřebčína Schlenderhan, který jej v témže roce 1869 i ovládlo. Letos se z triumfu těšil již po 19. v pozici majitele a podvacáté, coby chovatele vítězného koně. Hřebec nebyl připravován v Německu, nýbrž v Chantilly. Syn majitele hřebce Georg, Baron Ullmann „omlouval“ vítězství naprostou vírou ve správnost ordre, včetně optimální pozice hřebce v poslední zatáčce, před finišem, v neposlední řadě psychickou odolností hřebce v kritických momentech dostihu. Dalším významným aspektem schlenderhanského úspěchu se stala skutečnost, že i kůň na druhém místě (TORQUATOR TASSO) je synem hřebce ADLERFLUG v majetku tohoto hřebčína. Vzhledem k tomu, že to bylo teprve jeho třetí životní běhání, majitel zdůvodňoval jeho druhé místo „nezralostí“ a ohromením z nezvyklého ticha tribun, přesto se schopností poskytnout majitelům v budoucnu mnohá příjemná překvapení. Oslavné tanečky kolem třetího v pořadí (GLOCER JACK stáje Waldemara Hickste) drsně přerušilo dodatečné právní rozhodnutí o jeho diskvalifikaci z titulu pozitivního dopingového testu: stimulant výkonu byl zřejmě podán spolu s krmivem pachatelem z okruhu zmíněné stáje. Díky tomu se na třetí místo definitivního pořadí posunul KASPAR hřebčína Röttgen. Vítěz Derby Německa IN SWOOP poté startoval 13. září v Grand Prix de Paris (Gr.1), kde po tuhém boji obsadil skvělé druhé místo.

IN SWOOP pochází z crossu s dominantním vlivem NORTHER DANCER, skrze SHIRLEI HEIGHST, TRY MY BEST, LOMBARD, DANZIG, APPIANI, DSCHINGIS KHAN, BE MY GUEST a je prochován 3 x 2 x 3 na NEARCO. Otec IN SWOOP – ADLERFLUG zvítězil v roce 2007 v Derby pro hřebčín Schlenderhan a tak letos dodal svého syna k vítězství v Derby. ADLERFLUG tím zaokrouhlil četnost svých potomků s úspěchem ve skupinových dostizích nejvyšší kategorie na deset, včetně vítěze Gr.1, mj. nositele titulu „ Nejlepší kůň sezony 2016 a 2018 IQUITOSe. ITO, vlastní bratr IN SWOOPa měl v roce 2020 první ročník na dráze, z nichž klisna LACAZAR zvítězila v Prix de Diane. Z dalších skupinových vítězů této generace si uvedení zaslouží SAVOIR VIVRE (v r.2016 druhé místo v Derby Německa), TUSKED WINGS, MEERGÖRL, SHIVAJIA, klasický a nezničitelný vytrvalec MOONSHINER, klisna WUNDER a další nejmenovaní vítězové listed dostihů. Bilanci generačních druhů letošního Derby-vítěze IN SWOOP kompletizuje vítěz mnichovského Derby-Trial DICAPRIO, vítěz listed-dostihu na francouzské půdě MANOUCHEER a spolehlivá klisna IDA ALATA. Tomu všemu vévodí původ tříletého vítěze listed-dostihu APADANAH z klisny po ADLERFLUG.

ADLERFLUG je potomek hřebce THE WINGS po SADLER´S WELLS. Jmenovaný je také potomkem úřadujícího plemeníka německého šampionátu SOLDIER HOLLOW, který má dva vítěze Derby, a to PASTORIUSe a WELTSTARa. Druhá matka ADLERFLUGa pochází z chovu hřebčína Schlenderhan, z klisny ALYA s druhým místem v Prix de Diane. Ta je pravou sestrou vítěze St. Leger Německa ANNO, dále vítězky listed-dostihu ARIONETTE, zvláště pak mimořádné chovné klisny ALLEGRETTA. Posledně zmíněná měla, jak již bylo zmíněné, nesmazatelný přínos pro mezinárodní chov anglických plnokrevníků. Její linie se podílela na úspěchu hřebce KING´S BEST v 2000 Guineí, na vítězství klisny URBAN SEA v pařížském Prix de l´Arc de Triomphe, resp. úspěchu dcery po RIVERMAN, a to ALLEZ LES TROIS v Prix Flore (Gr.3).

Schlenderhanská ALLEGRETTina dcera TURBAINE umístněná v listed-dostihu byla následně zařazená do zmíněného chovu. Odvděčila se produkcí takového esa, jakým je bezesporu její syn TERTULLIAN, (v jehož původu nacházíme hřebce URBAN SEA a MIWAKI), vítěz šampionátu sprinterů a šampionátu hřebců Německa. Dcera po ACATTENANGO z TURBAIN, a to TUCANA, je příbuzensky spojená s již opakovaně zmiňovaným ADLERFLUG, a to díky vítězce dostihu Gr.2 kategorie TUSKED WINGS a s letošní čtvrtou v italské edici Oaks TANGUT, která je mj. pravou sestrou ALYA a ALLEGRETTA, prochovaná 3 x 3 ve svém pedigrée. TUCANova dcera TOYLSOME – TIJUANA je navíc matkou již dříve zmíněného TORQUATOR TASSO s druhým místem v letošním Derby Německa, prochovaný na ALYA a ALLEGRETTA 3 x 4 ve svém pedigrée. URBAN SEA je účasten v této návaznosti také matkou THE WINDS po SADLER´S WELLS, vítěze Derby v Epson GALILEO, který letos se SWERPENTINE dosáhl na pátý triumf svého potomka v Derby v Epsomu a dalších 86 vítězství v dostizích kategorie Gr.1, skrze čtvrtou matku ALLEZ LES TROIS v letošní edici Derby Irska – SANTIAGO.

IORA sama vyprodukovala tři vítěze stakes-dostihů, mj. vítěze dostihu Gr.3 ILLO, jehož otcem je TERTULLIAN. Je navíc – skrze svou dceru po LOMITAS – IOWA, bábou vítěze Gr.2 dostihu ITOBO. IORA je jediným potomkem listed-klisny po hřebci BE MY GUEST - INCITATION, z dcery po hřebci GREEN DANCER – IBERICA. To nás opět vrací k původu vítězky Ceny klisen INDRISSA.

Hřebčín Schlenderhan odchoval plnokrevníka ze spojení druhého v 2000 Guineí TAMERLAN (po PERSIAN GULF, potomek neporaženého anglického nositele klasické Trojkoruny BAHRAM z matky po NEARCO) v podobě tří klasických vítězů. Ze spojení klisny DONNA DIANA po NECKAR vznikl vítěz klasického dostihu Henckel-Rennen DSCHINGIS KHAN, otec opět jedinečného nositele klasické Trojkoruny KÖNIGSSTUHL (1979) a nadprůměrného vítěze Derby OROFINO. KÖNIGSSTUHL měl mimochodem nejmenší počet startů k dosažení jednoho vítězství v klasickém ročníku, především před Derby-vítězem LAVIRCO a PINK KÖNIG právě tak, jako výjimečně kvalitním MONSUM, který vybojoval v Derby druhé místo.

„Birkhanská” klisna ALPENLERCHE přispěla svým dílem, ve spojení s hřebcem TAMERLAN, k Derby-vítězi a také čtyřnásobnému vítězi Gr.1 dostihů, ztělesněného v hřebci ALPENKÖNIG, díky již zmíněné vítězce německého Oaks IDRISSA, která rovněž pochází z matky po otcovské linii BIRKHAHN. Přitom se jedná o klisnu z otcovské linie BIRKHAHN – INDIRA, mimochodem pravou sestru další triumfátorky v Prix de Diane INDRA, která je – jaká to schválnost – čtvrtou matkou čtyřnásobného vítěze dostihů ranku Gr.1 po hřebci SOLDIER HOLLOW, a to IVANHOWE. Přes klisnu ISHIA po TICINO, tato francouzská linie díky klisně YONNE po INDUS se stala v hřebčíně Schlenderhan jednou z nejvýznamnějších zakladatelek zmíněné mateřské linie. Klisna YONNE se pro své chovné uplatnění vyprofilovala svým vítězstvím v Poule d´Essai de Pouliches, tj. v dostihu klasického rangu, kterážto linie přispěla v roce 1944 k úspěchu v Preis der Diana a v St. Leger veleúspěšnou dcerou po CHATEAU BOUSCAUT – YNGOLA, která v roce 1951 pomyslně vyslala svého syna po MAGNAT do St. Leger Německa. A to JONKHEER a v roce 1952 v Preis der Diane nikdy neporaženou vlastní sestru JANA, vítězku tří klasických dostihů. YONNES, tato výše jmenovaná dcera po TICINO z ISCHIA vytvořila rozkvétající linii, díky svým třem dcerám po BIRKHAHN, a to INDIRA, INDRA A INGA.

Výčet vyjmenovaných i nezmíněných úspěchů těchto dvou rodin a její chovné provázanosti není náhodný. Spíš předvýdatelný. Stačilo se držet chovatelské zásady, citované v anotaci k článku o výsledku letošního Derby Německa. Z nedostatku volných ploch pražských zdí, zaznamenejme to alespoň na plochu naší webové stránky ještě jednou: „Dobré s dobrým vždy dává lepší!”. Slovo „vždy” si podtrhněte dvakrát...


Duruttya M.
Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.