Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

DOSLOWNYCH OBRAZ STAVU KOŇSKÉM WÁCZLAVA SWOBODY Z JABLONNÉHO

 

(recenze)

Za (náš) nejpozoruhodnější knižní objev roku 2012 vnímáme recenzované dílo popisující do nejmenších podrobností exteriér koní, resp. jejich možné zdravotní problémy. Její jedinečnost spočívá ve skutečnosti, že – byť vzniklo v roce 1740, kdy se v Evropě, ev. na českém území již přibližně 250 let uplatňovala technologie mechanického knihtisku podle Guttenberga, tato kniha byla zhotovena r u č n ě ! Podle mínění ředitele knižního fondu Strahovského kláštera se s velkou pravděpodobností jedná o ručně provedený opis knižního díla neznámého autora. Ani zevrubné studium rukopisu neposkytlo odpověď ohledně místa vzniku díla. Tudíž zda se jedná o Jablonné v Podještědí, nad Orlicí, u města Příbram nebo nedaleko města Benešov.

Kniha v celkovém rozsahu 67 stran textu a jedné celostranové ilustrace (perokresby) je tematicky členěna do dvou částí. V první z nich autor vyjmenovává 127 možných onemocnění koní, včetně způsobů jejich léčby. Překvapuje, že s většinou z nich se chovatel, ev. uživatel koní setkává i v současné době a to přes proklamované možnosti prevence zprostředkované moderní veterinární medicínou.

Druhá část recenzovaného díla je věnována popisu exteriéru koní, zaznamenávající i nejmenší, zdánlivě nepodstatné detaily. Autor popisuje rovnou stovku zmíněných charakteristik (pro srovnání Bílek 35, Schwark 40 a Dušek 50).

Technické parametry knihy : 23.5 cm (výška), 18.5 cm (šířka), 3.0 cm (síla) a hmotnost 740 gramů. Ručně šitá vazba, dřevěné desky, kožený přebal, kazeta z tvrdého papíru.

 

M. Duruttya

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.