Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

IN MEMORIAM HEIN BOLLOW

(Kronika)

S nespornou osobností a přirozenou autoritou specifické sféry anglických plnokrevníků jsem si poprvé potřásl pravicí na počátku roku 1990 v Jockey clubu frankfurtského dostihového závodiště Niederrat. Já, hostem hřebčína Erlenhof/Erlengrund, pan H. Bollow v pozici managera stejnojmenné, veleúspěšné dostihové stáje. Představte si malého, zavalitého, bělovlasého, optimismem sršícího muže na prahu sedmdesáti let. Uchvacovala jeho fyzická čilost, duševní svěžest, nevyčerpatelná studnice věcných názorů, progresivních návrhů, překvapujících řešení a efektivních rozhodnutí přinášejících perspektivu úspěchu a uznání, po kterém, přirozeně touží každý majitel dostihové stáje. Kdo dal na dobře míněné rady tohoto člověka, ten neprohloupil! „Každá jeho rada měla pro adresáta doslova cenu zlata“, konstatoval jeden z jeho jockeyů, Lutz Mader. Jeho kolega, Heinz Jentzsch opakovaně přízvukoval: „Stál uprostřed všeho dostihového dění pevně, jako dub, tento milovník lidí a koní“. Podle jeho manželky, se kterou prožil 56 let, Hein denně přicházel na pestrou turfovou scénu, jako herci do divadla s tím rozdílem, že zde mají hlavní role koně.

Kým byl tento dostihový znalec „par excellence“? Za svou dostihovou kariéru jockeye, ukončenou v roce 1963, triumfoval v 1 034 dostizích. Zvítězil ve čtyřech derby Německa: v roce 1953 s hřebcem Allasch, v roce 1954 s hřebcem Kaliber, v roce 1956 s Kilometrem a v roce 1962 s hřebcem Herero. To znamenalo 13 - násobné vítězství/prvenství v šampionátu jezdců Německa. Jako trenér zaknihoval 1 663 vítězství svých svěřenců. V roce 1988 ukončil svou veleúspěšnou kariéru a obratem se stal vyhledávaným poradcem/managerem nejvěhlasnějších dostihových stájí Německa. S odstupem doby lze hodnotit tuto třetí etapu jeho života, jako nepřerušené pokračování dřívější vlny úspěšnosti.

Správu o jeho skonu ve věku 99 - let lze přirovnat ke smrti favorita těsně před protnutím cílové mety. Neuvěřitelnost poznatku, že jej již nikdy nepotkám, nevyslechnu, zarmoutila jak mne tak společnost napříč světem chovů a dostihů Německa. Jak to trefně vyjádřil moderátor Halaschka: „Wir sind alle schockverliebt!“

Duruttya M.
září 2020

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.