Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

KOMENTOVANÉ OHLÉDNUTÍ ZA DOSTIHOVOU SEZONOU NĚMECKA ROKU 2019 A VÝHLEDY DO BUDOUCNA


Dlouho jsem žil v domnění, že uspokojivý výsledek jakékoli duševní činnosti lze dosáhnout pouze v situaci mnicha kartuziánského kláštera, ztroskotance na pustém ostrově, v izolaci vězeňského zařízení případně v podmínkách vytouženého, přesto nuceného pobytu ve vinném sklípku. Jaro roku 2020 ukázalo, že podobnou osamocenost a klid ke konstruktivní, tvůrčí činnosti dokáže vytvořit také existence fenoménu, zv. coronavirus.

Podkladem k řešené problematice uvedené v anotaci této analýzy se stala příloha německého čtvrtletníku „Vollblut, Rennsport, Zucht und Szene“ č. 258 / jaro 2020, která obsahuje souhrn dostihových výsledků koní, diferencovaných do dvou skupin: 2 023 potomků 378 otců – plemenných hřebců, resp. 1 957 potomků 455 otců chovných klisen – matek. Tyto údaje potvrzují setrvalý dominantní vliv solitérních plemeníků na chov a výkonnost německé populace anglických plnokrevníků v aktuálním období, kdy v průměru pět aktivních dostihových koní pochází po jednom hřebci a v pedigrée každého čtvrtého dostihového koně je jiný mateřský otec…

A rovněž opakované potvrzení faktu, že v chovu anglických plnokrevníků je i nadále hlavním, stabilizačním elementem NEARCO.

První otázkou, která mne přirozeně napadla, bylo vypátrat v současné populaci početné rozvrstvení dostihových koní. Záměrně se nevěnuji kalkulaci jejich průměrné četnosti z hlediska majitelů, ev. plemenných hřebců, protože tyto a podobné výsledky jsou jak zavádějící, nic neříkající, tak uvádějí hodnoty, které se zcela míjejí s realitou zkoumané otázky! Abych se však dopracoval publikovatelných výsledků, přistoupil jsem k roztřídění souboru dostihových koní do následujících skupin: od jednoho do pěti hřebců, od šesti do deseti, od 11. do 15., od 16. do 20., od 21. do 25., od 26. do 30. a nakonec k vyhodnocení zastoupení plemeníků v aktuální populaci německých dostihových koní překračujících hodnotu 31 (viz. tab. 1).

Celková frekvence výskytu potomků podle četnosti hřebců ( n = 1 až 378 )

Tab. 1

Vzhledem k tomu, že tímto způsobem získané výsledky ukazují na vysokou koncentrovanost hodnot ve skupině od jednoho do pěti plemeníků (72 %-ní podíl jejich celkové četnosti) provedl jsem podrobnou analýzu této skupiny (viz.tab. 2!). Získané hodnoty nám v druhém sledu prozrazují pozoruhodnou skutečnost, podle které téměř polovina všech dostihových koní zúčastněných na této sportovní aktivitě je jediným (!) čtyřnohým vlastnictvím svých majitelů. Potvrzuje se také neměnnost stavu, kdy četnost tradičních, nejvěhlasnějších dostihových stájí Německa je ve vlastnictví deseti majitelů.

Dílčí frekvence výskytu potomků podle četnosti hřebců (n = 1 až 5)

Tab.2

Na čele pomyslné „hitparády“ nejpopulárnějších plemeníků německé dostihové scény se nachází rodina hřebce SOLDIER HOLLOW, narozeného v roce 2000, po In The Winks z Island Race, po Common Grounds. Na start se postavilo 99 koní ve věku od dvou do deseti let (průměrný počet startů 4,2x). Jejich průměrný hendikep (GAG) je 71,1 za dosažení 73 vítězství a 121 umístnění. Znamená to, že k zisku dotací jim stačilo každé druhé běhání. Jejich souhrnná výše překročila 800 tisíc Euro.

Druhý stupínek patří hřebci AREION, rok narození 1995, po Big Shuffle z Aerleone, po Caerleon za výkony 71 dostihových koní s celkovým počtem startů 411 (průměr 5,8x). Hendikep: 68,4 (GAG) za 60 vítězství a 93 „platzů“, honorovaných sumou 769 714 Euro. Tento lot získával finanční dotaci po každém 2,7 startu.

Bronzová medaile patří hřebci LORD OF ENGLAND, narozenému v roce 2003, po Dashing Blade z Loveria, po Los Santos. Celkový počet startů 218 jeho 49 potomků (průměr 4,4x), 23 vítězství a 55 umístnění, resp. průměrný hendikep 67,7 GAG, byl oceněn celkovou dotací 281 535 Euro.

Na dalším místě zaznamenáváme hřebce TERTULIAN, r. 1995, po Miswaki z Turbaine, po Trempolino ; 47 startujících absolvovalo v průměru 6,1 běhání, v souhrnu tudíž 289 dostihů, v nichž dosáhlo na 24 vítězství a 77 umístnění se ziskem dotací ve výši 211 375 Euro a průměrnou hodnotou GAG 59,8.

Následuje hřebec MAXIOS, rok narození 2008, po Monsum z Moonlighl ´s Box, po Nureyev, 42 startujících v 209 dostizích (průměr 5x), 30 vítězství a 53 míst, souhrn dotací 508 657 Euro a průměrný GAG 64,8.

Na šestém místě se umístil RELIABLE MAN, narozený v r. 2008, po Dalakhari z On Fair Stage, po Sadler´s Wells ; 40 startujících v 150 dostizích (průměr 3,8x), 16 vítězství a 35 umístnění. Průměrný GAG : 70,4 ; celkový zisk na dotacích 327 255 Euro.

Mezi nejproslavenější plemenné hřebce roku 2019, byť s deficitem malé četnosti potomků (v abecedním řazení) patří:

AL KAZEEM, r. 2008, po Dubawi z Kazeem, po Darshaan, GAG : 98,0 (jeden potomek)

DUBAWI, r. 2002, po Dubawi Millenium ze Zomaradam, po Deploy, GAG : 96,3 (devět potomků)

FRENCH FIFTEEN, r. 2009, po Turtle Bowl z Spring Morning, po Ashkalani, GAG : 99,0 (tři potomci)

STORMY ATLANTIC,r.1994,po Storm Cat z Hail Atlantis, po Seattle Slew, GAG : 97,0 (jeden potomek)

ZAMBEZI SUN, r. 2004, po Dansili z Imbabala, po Zafonic, GAG : 87,0 (jeden potomek)

FINJAAN, r. 2006, po Royal Applause z Finsceal Bed, po Mr. Greeley, GAG : 92,5 (jeden potomek)

MAKE BELIEVE, r. 2012, po Makfi z Dhelaal, po Suave Dancer, GAG : 92,5 (dva potomci)

REDOUTE´S CHOIS, r. 1996, po Danehill z Shanta´s Choice, po Canndy Lad, GAG : 85,8 (jeden potomek)

SEA THE STARS, r. 2006, po Cape Cross z Urban Sea, po Miswaki, GAG : 82,4 (sedm potomků)

GLENEAGLES, r. 2012, po Galileo z You´resothrilling, po Storm Cat, GAG : 85,3 (tři potomci)

STERNKÖNIG, r. 1990, po Kala Glow z Sternwappen, po Wauthi, GAG : 86,5 (dva potomci)

TORONADO, r. 2010, po High Chaparral z Wana Doo, po Grand Slam, GAG : 82,8 (tři potomci)

Z jmen proslavených v nedávné minulosti se do TOP 12 nedostal mj. CLODOVIL po Danehill (79,7), DALAKHAN po Darshani (68,0), DANEHILL DANCER po Danehill (47,5), DURBAN THUNDER po Samum (55,0), HAMOND po Acatenango (47,4), HIGH CHAPARRAL po Sadler´s Wells (53,5), HURRICAN RUN po Montjeu (59,1), KALLISTO po Sternkönig (57,2), LANDO po Acatenango (62,8), ZAFEEN po Zafonic (58,0) a ZAMINDAR po Gone West (65,0).

Po zevrubném rozboru otázky četnosti a úspěšnosti aktivních potomků (obou pohlaví) v dostihové sezoně 2019, diferencovaných z hlediska jejich otců (tzv. „šampionát otců“) přistupujeme nyní ke druhé, neméně významné otázce, a to k hodnocení úspěšnosti otců matek – klisen, tj. k určení nejúspěšnějších „mateřských otců“ v sledovaném období. Je zcela zřejmé, že výběr, tj. volba klisen zařazených do toho-kterého chovu anglických plnokrevníků je výhradně v rukou samotného chovatele a souvisí s jeho úvahou o budoucím potomku a jeho uvažovaném uplatnění: je-li zájmem odchov úspěšného letouna, mílaře nebo vytrvalce. Následující přehled tak reflektuje jednak popularitu jednotlivých plemenných hřebců z hlediska schopnosti předávat svou výkonnost vlastním dcerám právě tak, jako chovatelskou filosofii, převládající ve společnosti chovatelů/vlastníků anglických plnokrevníků. Z podstaty věci nás především zajímá identita, tj. pedigrée plemenných hřebců a jejich úspěšnost, včetně výše dotací, jako jeden z aspektů hodnocení výkonnosti potomků na dostihové dráze, včetně jejich pozice v generálním hendikepu.

Posuzujeme-li variabilitu otců chovných klisen-matek, na první pohled je zřejmé, že oplývá velkou různorodostí. Téměř to budí dojem o sklonu/ochotě Němců činit pokusy, kombinovat neověřené rodičovské páry, včetně ignorování empirického poznatku (námi již potvrzeného vědeckou prací), podle kterého starší rodičovské dvojice jen zřídka nebo pouze ojediněle produkují úspěšného potomka, a obráceně.

Tabulka 3 tvoří celkovou sumarizaci četnosti otců chovných klisen- matek, diferencovaných počtem potomků na dráze. Tabulku 4 tvoří podrobná analýza výskytu otců chovných klisen-matek, v intervalu 1 až 5.

Celková sumarizace četnosti otců chovných matek – klisen

Tab. 3

Podrobná analýza výskytu otců chovných klisen – matek v intervalu 1 až 5

Tab. 4

Nejpřínosnějším otcem matek – klisen v milieu německého turfu sezony 2019 se stal plemenný hřebec MONSUM, hnědák, rok narození 1990, po Königsstuhl z Mosella, po Surumu, s bilancí 23 startů ve dvou až pěti letech, se ziskem 12 vítězství a šesti umístnění. Triumfoval mj. v Aral Pocal (Gr.1), Europa Preis (GR.1), Preis von Europa (Gr.1); druhé místo vybojoval v Deutsche Derby (Gr.1), opakovaně zvítězil v Aral Pokal (Gr.1), resp. v Prix du Couseil de Paris (Gr.2), s celkovým ziskem 1 086 842 Euro. Na pomyslný trůn krále otce matek – klisen jej pomyslně vysadilo 55 klisních následovnic.

Dalším významným garantem skvělých výsledků je 45 členů plemeníka BIG SHUFFLE, r. 1984, po Super Concorde z Raise Your Skirts, po Elevation (podrobně jsem psal o tomto hřebci v jednom z několika čtvrtletníků Galopp Reporter). Předností potomků po Big Shuffle je jejich stabilní, nadprůměrná výkonnost. Podle německých chovatelů „investice do koně s tímto původem nikdy nezklame!“.

Třetí, pomyslný stupínek otců matek – klisen patří po dostihové sezoně 2019 plemeníku LOMITAS, r. 1988, po Niniski z La Colorada, po Surumu s výkony 37. klisen této rodiny. Pětinu z nich (18,9%) pak tuto skutečnost ocenil hendikep, překračující hranici exklusivity „90“ v případě Iowa : GAG 96,0 ; Laccata : GAG 97,5 ; Reprezentera : GAG 96,0 ; Rosa Di Brema : GAG 90,5 ; Strela : GAG 90,5 ; Wonderful Filly : GAG 96,0 a Wunderblume : GAG 94,5 .

Výkonnost třiceti klisen vynesla na čtvrtou pozici v rámci hodnocení otců matek – klisen hřebce DASHING BLADE, r. 1987, po Elegant Air z Sharp Castan, po Sharpen Up.

První pětici uzavírá v roce 1982 narozený ACATENANGO, po Surumu z Aggravate, po Aggressor a jeho 28 klisen – matek v původu. Kdo dlouhodobě sleduje dění v německém plnokrevném chovu nevyhnutně musí zaznamenat pozvolný přerod zmíněného hřebce do role skvělého otce matek – klisen. Je zřejmé, že na našem mínění nic nezmění ani vzdálenější budoucnost.

Hřebec ARETON, r. 1995, po Big Shuffle z Aerleone, po Caerleon a výkonnost jeho pětadvaceti potomků „něžného pohlaví“ potvrzuje efekt kumulací optimálních crossů v pedigrée plnokrevníků.

V roce 1990 se v Německu narodil budoucí veleúspěšný dostihový kůň s následnou kariérou vyhledávaného otce matek – klisen, hnědák LANDO, po Acatenango z Laurea, po Sharpman. Ve věku tří až pěti let absolvoval 23 dostihů, z nichž 10 proměnil na vítězství a pět v umístnění. Triumfoval v Japan Cup (Gr.1), Gran Premio di Milano (Gr.1), Privatban-kiers Merck (Gr.1), Deutsches Derby (Gr.1), Grosser Preis von Baden Baden (Gr.1); doběhl druhý v Coppa d´Oro (Gr.1) a Hansa Preis (Gr.2). Ze ziskem 2 807 336 Euro v roce odešel do chovu. Do žebříčku nejlépe hodnocených otců klisen – matek jej vynesla výkonnost dvaceti z nich. Na pozici hřebce LANDO se svým dílem zasloužil i jeden z jeho potomků – Paolini – vítězstvím v Gran Premio di Milano (Gr.1), Premio Presidente della Repubblika (Gr.1) a v Dubai Duty Free (Gr.1).

Hodnocení druhé poloviny hřebců – otců matek – klisen zahajuje pepiner MONTJEU, hnědák, narozený v roce 1996 v Irsku, po Sadler´s Wells z Floripedes, po Top Ville. Dělenou osmou až desátou pomyslnou pozici získal na základě výkonnosti 19. chovných klisen v 111. dostizích. Jakým vkladem disponuje MOTJEU pro chov anglického plnokrevníka? Startoval v 16. dostizích ve věku dvou až čtyř let. Zvítězil v prestižním Prix de l´Arc de Triomphe (Gr.1), v Irish Derby (Gr.1), Prix du Jockey Club (Gr.1), King Georg VI & Queen Elisabeth St, (Gr.1), Gold Cup (Gr.1), Grand Prix de Saint Cloud (Gr.1), Prix Greffuhle (Gr.2), Foy (Gr.2) a Isonomy (L.). Druhé místo získal v Prix Lupin (Gr.1) a v Champion St. (Gr.1). Bilance vyhraných dotací se uzavřela na výši 3 342 204 Euro. Svou chovnou kariéru zahájil v roce 2001. Ukazuje se, že jeho úspěšnost na dostihových oválech volně pokračuje také v pozici otce matek – klisen.

Stejný počet matek – klisen, jako předešlého hřebce umístnilo PEINTRE CELEBRE na dělené osmé až desáté místo nejkvalitnějších plemeníků této kategorie. Narozený v roce 1994 po Nureyev z Peinture Bleue, po Alydar. Má jediného potomka s GAG 92,0 pocházejícího z matky po Soldier Hollow.

Posledním z trojice hřebců – otců matek – klisen je hnědák SHOLOKHOV, narozený v Irsku r. 1999, po Sadler´s Wells z La Meilleure, po Lord Gayle. Startoval ve dvou až čtyřech letech v 12. dostizích. V nich vybojoval dvě vítězství a šest umístění. Triumfoval v Gran Criterium (Gr.1). V Irish Derby (Gr.1) vybojoval druhé místo, stejně tak v Eclipse St. (Gr.1) a Futurity St. (Gr.2). Hřebec byl třetí v National St. (Gr.1) a čtvrtý v Champion St. (Gr.1), resp. v Queen Elizabeth II St. (Gr.1). Zvítězil také v italském šampionátu dvouletých. Do chovu odešel v roce 2004 bohatší o 601 164 Euro.

Dělené dvanácté až třinácté místo patří dvou hřebcům – otcům matek – klisen, v počtu 17. V úvodu soustředíme naši pozornost na hřebce PLATINI, narozeného v roce 1989, po Sumuru z Prairie Darling, po Stanford. Po dostihové sezoně 2019 získala dvojice potomků hodnocení, překonávající magickou hranici „90“ (Deva po Areion GAG 94,5; Divya po Soldier Hollow GAG 93,0).

Druhým hřebcem s „děleným pořadím“ je hnědák GALILEO, narozený r. 1998 v Irsku, po Sadler´s Wells z Urban Sea, po Miswaki. Absolvoval osm startů ve dvou a třech letech. Stačilo to k šesti vítězstvím a umístěním. Svou účast v Derby St, (Gr.1), Irish Derby (Gr.1), King Georg VI & Queen Elizabeth St. (Gr.1) a Derby Trial St. (Gr.3) proměnil ve vítězství. Druhé místo vybojoval v Irish Champion St. ( Gr. 1 ), čím uzavřel svou výherní kvótu na 2 549 744 Euro. Jeho dcera Nightime z Ghaiyyath po Dubawi proměnila svůj jediný start ve vítězství, zinkasovala 150 000 Euro a navrch ocenění za výkonnost GAG 103… Máme se na co těšit také v sezoně 2020 !?

Pozornému čtenáři patrně neunikla skutečnost frekventovaného připomínání přítomnosti hřebce SADLER´S WELLS v původech špičkových koní Německa. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je spíš pravidlem než výjimkou, iniciovala náš podrobnější pohled na tuto hvězdu světového formátu. SADLER´S WELLS, hnědák, narozený v roce 1981 v USA, po NORTHERN DANCER z FAIRY BRIDGE, po BOLD REASON. Jeho pravým bratrem je hřebec TATE GALLERY, hnědák, narozený v roce 1983 v USA a tříčtvrtinovým bratrem jiný významný hřebec NUREYEV, hnědák, narozený v roce 1977 v USA, po NORTHERN DANCER z SPECIAL, po FORLI.

Startoval v 11. dostizích, v nichž vybojoval šest vítězství, mj. v Coral Eclipse St. (Gr.1), Airlie Coolmore Irish 2000 Guineas (Gr.1), Phoenix Champion St. (Gr.1), Panasonic Beresford St. (Gr.2), Derrinstrown Stud Trial St. (Gr.2); druhá místa obsadil v Prix du Jockey-Club (Gr.1), King Georg VI & Queen Eli,zabeth St. (Gr.1), Gladness St. (L.) a čtvrté místo v Benson & Hedges Gold Cup (Gr.1), s celkovou výši dotací 493 080 Liber Sterlingů. V roce 1985 nastoupil dráhu plemeníka.

Stal se otcem řady špičkových plnokrevníků, s úspěchy v dostizích světového ranku: SALSABIL zvítězila v Irish Derby (Gr.1), Oaks St. (Gr.1), 1000 Guineas (Gr.1), Prix Marcel Boussac (Gr.1), Vermeille (Gr.1), Gainsborough Stud Fred Darling St. (Gr.3). IN THE WINGS vybojoval prvenství v Breeders´ Cup Turf (Gr.1), Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1), Coronation Cup (Gr.1), Prix du Prince d´ Orange (Gr.3), du Haras de la Huderie (L.). Na druhém místě skončil v Prix Ganay (Gr.1). OLD VIC zvítězil v Prix du Jockey-Club (Gr.1), Irish Derby (Gr.1), Classic Trial St. (Gr.3) a Dalham Chester Vase St. (Gr.3). PRINCE OF DANSE dosáhl k úspěchu v Three Chimneys Dewhurst St. (Gr.1) a Lauren Perrier Champagne St. (Gr.2). Druhé místo zaznamenal v Newmarket St. (L.). SCENIC zvítězil v Three Chimneys Dewhurst St. (Gr.1), William Hill Classic (Gr.1); třetí místo obsadil v St. James´ Palace St. (Gr.1). BRAASHEE zvítězila v Prix Royal Oak (Gr.1) a Yorkshire Cup (Gr.2); byla druhá v Ormonde EBF St. (Gr.3). FRENCH GLORY triumfuje v Rothmans International (Gr.1), Prix Maurice de Nieuil (Gr.2), La Coupe (Gr.3), Prix Michel Honyvet (L.); je druhá v Prix Niel (Gr.2. STAGECRAFT má úspěch v Prince of Wales´s St. (Gr.2) a v Brigadier Gerard St. (Gr.3) je druhá. SADDLER´S HALL vítězí v King Edward VII St. (Gr.2). BATSHOOF poráží všechny soupeře v Princess of Wales St. (Gr.2), Tattersalls EBF Rogers Gold Cup (Gr.2), Racal Vodafone St. (L.), Royal Yorkshire St. (L.); je třetí v Juddmonte International St. (Gr.1). DOLPOUR vítězí v Gordon Richards EFB St. (Gr.3). BAYLIS má úspěch v Lawrence Realization St. (Gr.3). MYTH TO REALITY vítězí v Prix Ronde de Nuit (L.), de Federations Regionales (L.) a v Grand Prix de Nantes (L.); má druhé místo v Prix Minerve (Gr.3) a v Derby de l´Ouest (L.). THEATER CRITIC má úspěch v Grand Prix du Fond Européen de l´ Elevage (L.); je druhá v Prix Greffuhle (Gr.2). PIRUETTE vítězí v Athasi St. (L.) a je druhá v Ardenode Stud Leopardstown St. (Gr.3). THEATRICAL CHARMER získává prvenství v Newmarket St. (L.). BLUE STAG v Dee St. (L.) a je druhý v Epsom Derby (Gr.1). NIGHT OF STARS vybojuje prvenství v Preis der Landeshaupstadt (L.). PEKING OPERA zaeviduje triumf ve Warren St. (L.).

Prioritním smyslem zpracování předložené analýzy je seznámení se s chovatelskou strategii a filosofií přístupu k šlechtitelským úkolům tradiční chovatelské země anglických plnokrevníků – Německa. Poskytuje také možnost seznámení se s jeho málo známým zázemím, existujícím mimo běžného pohledu veřejnosti. Celým hodnocením výsledků dostihové sezony Německa roku 2019 se jako červená niť vine poznatek o setrvalém stavu role, významu a perspektivách rodové linie Nearco pro další rozvoj, zachování životaschopnosti plnokrevníka. Názor odborníků oné doby, že v něm vidí budoucího „Koně století“ se naplňuje, košatí a posiluje s každou novou generací, neustále.

Stále platí, že předpokladem úspěchu v chovu koní a plnokrevníků zvlášť je kromě oněch věhlasných tří „G“ ( Geld, Glück und Geduld ) nevyhnutnost trpělivého, podrobného studia původů ( ála Frederico Tesio ) a především schopnost k přemýšlení nad problémem, například jak stvořit Derby-vítěze? Na základě zevrubných studií pedigrée veleúspěšných koní nemůže zůstat dlouho utajena receptura strategie kombinací krevních linií, ona „kuchařská kniha“ s výslednou produkcí vítěze klasického dostihu. Jednou z nich je uplatnění příbuzenské plemenitby (v limitech koeficientu 12,5 až 6,25 %) liniového chovu na vybraného hřebce nebo rodinu matky, jehož smyslem je upevnění/posílení určitých vlastností. Citlivější povahy takový proces označují, jako „osvěžení krve“. Transparentním příkladem může sloužit hřebec LACCARIO, na jehož původ lze pohlížet, jako na „pedigrée s předpokladem k vítězství v Derby“ (v roce 2019 skutečně zvítězil v tomto prestižním dostihu – poznámka autora).

Na počátku zmíněného úspěchu hřebce LACCARIO byl jeho otec – SCALO – vítěz v Ceně Evropy (Gr.1) na 2400 metrů. Poté byl zařazen do chovu v domovském hřebčíně. Hodnotit hřebce SCALO, jako výrazného zlepšovatele/zušlechťovatele by bylo - při vší úctě - troufalé. Stal se však dobrým příkladem situace, kdy hřebec průměrných kvalit, disponující tou správnou kombinací původu může zplodit potomka špičkových kvalit. SCALO je jedním ze sedmi vítězů dostihů první kategorie otce svého otce LANDO, vítěze Derby 1993 a dalších sedmi dostihů Gr. 1.

Matkou derby vítěze LACCARIO je LACCATA, dcera trojnásobného vítěze dostihů Gr. 1 a druhého v Derby hřebce LOMITAS, vnuka hřebce NIJINSKY, z matky po SURUMU. LOMITAS je potomkem klisny hřebčína Fährhof LOVE IN, jejíž nepřímý vztah na hřebce LAVIRKO (z klisny po SURUMU) a hřebce LAGUNAS (syna hřebce NIJINSKY z dcery po SURUMU – LITERAT) dává z hlediska původu blízké příbuzné zmíněných Derby vítězů. Také pravá sestra LOVE IN – LOVE FOR SALE může s hřebcem PASTORIUS přinést potenciálního vítěze Derby.

Druhá matka hřebce LACCARIO je dcerou vítěze anglického a irského Derby, veleúspěšného šampion plemeníka SHIRLEY HEIGHTS, jehož matkou je LA DONNA s třetím místem v Preis der Diana. SHIRLEY HEIGHTS je synem dalšího vítěze Derby v Epsom, hřebec MILL REEF. Připomínáme, že také jeho otec – SLIP ANCHOR – vybojoval vítězství v Epsom Derby. Jeho matkou byla klisna po otci hřebce LITERAT – vítěze Německého derby a rovněž Derby NDR, v roce 1948 BIRKHAHN.

LA DONNA je dcerou, s druhým místem v klasických Poule d´Essai des Poulains umístěného syna hřebce SHARPEN UP, a to SHARPMAN, otec super chovné klisny LAUREA. To přineslo s již zmíněným hřebcem LANDO a jeho polobratrem LAROCHE (r. 1994) dva vítěze Derby, ve dvou, bezprostředně následných letech. To také znamená, že díky klisně LAUREA je prošlechtěnost v původu LACCARIO 3x3. Její matka LICATA zvítězila v klasických German 1000 Guineas a má za otce vítěze klasické míle hřebce DSCHINGIS KHAN, který je mimo jiné otcem dvou Derby vítězů: KÖNIGSSTUHL (Trojkoruna roku 1979) a OROFINO (1981).

Pátou matkou hřebce LACCARIO je klisna po BIRKHAHN, a to LIBERTY, pravá sestra již uvedeného vítěze 2000 Guineas, hřebce LIBERAT, který se v Derby Německa umístil na pátém místě z důvodu zranění v průběhu tohoto dostihu. To vede hřebce SCALO k otci LANDO, který je pravým sourozencem hřebců LITERAT a LIBERTY a v pedigrée je na něj prošlechtěn 3x3.

LITERAT byl také za vítězstvím hřebce SURUMU v Derby 1977 a tím dovedl tuto hřebčí linii k již vzpomenutému hřebci BIRKHAHN a jeho otci ALCHIMIST a také k nejkvalitnějšímu synu hřebce DARK ROLAND, kterým byl nepochybně HEROLD a teda k dalším třem vítězům Derby.

SURUMU prodloužil „pedigrée úspěchů“ ještě o krok, a to od hřebce LACCARIO prošlechtěním 4x4 na LANDO, jehož otcem je ACATENANGO (1982) a jako otec matky po LOMITAS – klisna LA COLORADA. Také další vývoj/průběh mateřské linie hřebce LACCARIO je výrazně v „klasickém stylu“. LIBERTY a LITERAT jsou potomci již zmíněné klisny MASETTO LIS, jako nejkvalit-nější dcery LIEBESLIED, která je navíc druhou matkou hřebce LAUSCHER (Derby vítěz roku 1971) a také třetí matkou hřebce LEBOS (vítěz Derby r. 1987).

Spojení předcházejících hřebčích linií je rovněž jedním z možných návodů na úspěch. Takovým bylo na počátku spojení NORTHERN DANCER a NATIVE DANCER, kteří vzájemně skvěle harmonizovaly díky svým synům. Oba sice zastupovaly stejný otcovský původ, NORTHERN DANCER jako syn klisny po NATIV DANCER šel přes NEARCO a PHAROS k PHALARIS, který je vnímaný za nejúčinnějšího zlepšovatele chovu plnokrevníka; NATIV DANCER naproti tomu přes SICKLE. V německém chovu, ze spojení KÖNIGSSTUHL a SURUMU, dvou dřívějších vůdčích, klasických zlepšovatelů, je v současnosti skvělý otec matek – klisen LAVIRKO (1993) a PIK KÖNIG právě tak, jako mimořádná kvalita, kterou ztělesňuje gigantický, nepostrádatelný MONSUN.

Současný, moderní chov anglických plnokrevníků je postaven na crossu GALILEO na DANEHILL, resp. na zástupci linie DANZIG a tvoří jeden ze zvlášť úspěšných „receptů“ na úspěch. Náš poznatek potvrzuje třicetičlenná skupina vítězů dostihů kategorie Gr. 1 pocházející ze zmíněného crossu. Připomínáme, že GALILEO je skrze SADLER´S WELLS vnukem NORTHERN DANCER, DANEHILL skrze DANZIG.

Je nejvyšší čas věnovat se také případům „silných klisen“, NATALMA a LAUREA. K tomu je nutné připomenout pedigrée německého šampion-plemeníka SOLDIER HOLLOW. Jeho otec IN THE WINGS je jedním z nejkvalitnějších synů, hřebčích potomků po skvělém SADLER´S WELLS, představující jeden z nejúspěšnějších crossů ve spojení s klisnou po SHIRLEY HEIGHTS a jejich synů. Matka SADLER´S WELLS, klisna FAIRY BRIDGE je dcerou FORLI z THONG, pocházející po SPECIAL, která je mimochodem také ve vztahu s NORTHERN DANCER v roli matky několika násobného šampion plemeníka NUREYEV a je ze tří čtvrtin bratrem SADLER´S WELLS. Jako pravá sestra top-sprintera a šampion-plemeníka THATCH je zajímavou zvláště se svou návazností na SOLDIER HOLLOW, ne pouze na veleúspěšné hřebčí linie po SADLER´S WELLS, nýbrž ve stejné mateřské linii. SOLDIER HOLLOW tudíž vede k samotnému NORTHERN DANCER crossem 3 x 5 x 5 ve svém pedigrée. Jeho matka NATALMA je v crossu 4 x 6 x 6, navíc pravá sestra SPECIAL a LISADELL 4 x 4 a její rodiče FORLI a TONG ve stejném crossu 5 x 6.

Zcela aktuálním fenoménem je spojení hřebce GALILEO s klisnami po PIVOTAL. Z toho crossu pochází bis dato 15 vítězů „stakes“ – dostihů a také sedm vítězů dostihů Gr. 1 kategorie. GALILEO je nejkvalitnějším synem po SADLER´S WELLS, zatím co za výrazného zlepšovatele výkonnosti matek – klisen hodnocený PIVOTAL je do roku 2018 přítomný v původech deseti ( ! ) skupinových vítězů a v sezoně 2019 v dalších šesti, skrze své syny, hřebce NUREYEV – POLAR FALCON. Z tohoto spojení rovněž pochází již zmíněná klisna SPECIAL s crossem 4 x 5.

Uvedený princip křížení se ukazuje účinným i v následující generaci, nepostrádaje pranic na své přínosnosti a efektivitě, zdá se. Hřebec FRANKEL po GALILEO zanechává své dva syny s uplatněním v chovu, jmenovitě CRACKSMAN a VERACIOUS, aniž by bylo překvapením, že v jejich původu ze strany matky je pokaždé PIVOTAL.

GALILEO je jedním ze synů vítězky „l´Arc“, klisny URBAN SEA, této nejkvalitnější dcery schlenderhahnské klisny po LOMBARD – ALLEGRETTA. Toto spojení má mezinárodní význam v oblasti chovu plnokrevníka. URBAN SEA je čtvrtou matkou předcházejícího vítěze Epsom Derby MASAR. Jeho otec NEW APPROACH je jeden ze synů po hřebci GALILEO, takže v případě tohoto spojení - MASAR a URBAN SEA se jedná o prošlechtění v poměru 3 x 4. Loňský vítěz dostihu Prix Messidor – IMPULSIV – je stejně tak synem po NEW APPROACH, tentokrát z dcery URBAN SEA, polosestry RIVERMAN, ALLEZ LES TROIS. Odtud pramení cross v pedigrée ALLEGRETTA 4 x 4. Nepřekvapuje míra vlivu NORTHERN DANCER (4 x 5) a klisny SPECIAL (5 x 5). To je stručné schéma inzuchtu na ALLEGRETTA a její nejlepší dcery URBAN SEA.

Do této kategorie lze zařadit také pedigrée aktuální skupinové vítězky dvouletých CAYENNE PEPPER. Australská rodačka pochází po ALLEGRETTA 4 x 3 skrze URBAN SEA, jako matky po australském zplození GALILEO, právě tak, jako matky SALEEA po NUREYEV ve svém původu. Zde se objevuje skrze tříčtvrtečního bratra SADLER´S WELLS (otce GALILEO), zatím co NORTHERN DANCER je přítomen v podobě crossu 4 x 5 x 4 a MR.PROSPECTOR s ALLEGRETTA si náramně notují v crossu 5 x 4.

Příbuzenská plemenitba na ALLEGRETTA a její nejkvalitnější dceru URBAN SEA se může letos, ev. v dalších generacích ukázat, jako recept na skvělý chovatelský úspěch.

NORTHERN DANCER a SPECIAL se nachází také v pedigrée mimořádné klisny ENABLE, kde je kombinace opakovaně přítomná. Pak, v současnosti desetinásobná vítězka grupových dostihů se může pokusit, jako první kůň v historii třikrát zvítězit v Prix de l´Arc de Triomphe. Tato cesta opět vede od SADLER´S WELLS, přes GALILEO v jejím původu zplozenou NATHANIEL a její matku CONCENTRIC s crossem 3 x 2 v jejím pedigrée.

V Německu existuje další potenciální hvězda v podobě dvouleté ALISON z nikdy neporazené klisny po AREION. Své ambice, ev. možnosti naznačila již při svém premiérovém startu formou neuvěřitelného zrychlení, připomínajíc svého slavného předchůdce, posledního majitele anglické Trojkoruny, hřebce NIJINSKY. Svůj šampionát dvouletých a klasického ročníku tříletých dosahoval zpravidla schopností drtivého „turbo-zrychlení“ v cílové rovině. ALISON pochází z crossu 4 x 4 x 5 na hřebce NIJINSKY. To je dvakrát víc, než má francouzský Derby-vítěz CAERLEON a jednou tolik, jako top-vytrvalec NINISKI – otec dalšího francouzského vítěze Derby HERNANDO. Úplně podobným zjevením je také, rovněž dvouletý vítěz Ceny Juniorů (L.), úspěšný syn AREION, a to RUBAIYAT. Pochází z jedné z dcer po hřebci NINISKI, a to LOMITAS, takže v případě NIJINSKY mluvíme o crossu 4 x 4 v jeho původu.

Všechny tyto a další případy způsobů křížení k dosažení úspěchů v chovu, promítajícího se do zvýšení výkonnosti produktů této činnosti, spočívají na uplatnění inbreedingu (inzuchtu), tj. na příbuzenské plemenitbě, není univerzální metodou, ani si nenárokuje patent na nápravu všech dramatických chyb, existujících v různé míře v každém chovu plnokrevníků. Uplatňuje posilování efektu dědičnosti vlastností předků za předpokladu podrobných znalostí obou rodičovských linií – otců právě tak, jako matek. Je zřejmé, že opomenutí libovolného detailu může skončit efektem pádu do příslovečného propadliště tohoto podnikání. Z předcházejícího textu je také zřejmé, že někteří chovatelé anglických plnokrevníků Německa jsou ochotni zmíněna rizika podstoupit. Najde se v naších krajích podobná odvaha k činu, nebo nás uspokojí i nadále chovatelské zápecnictví, plodící průměr?


Duruttya M.
duben 2020

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.