Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

NOVÉ KNIHY: DIE HAMBURGER DERBY-REDER

Recenze


V předvečer konání letošního německého Derby a současně 150. výročí prvního dostihu s tímto označením na německém území – 2. července – se dostává na tamní knižní trh dílo dvojice autorů (Brauner a Bücheler) s výše uvedeným titulem, ve volném překladu „Povídání /rozhovory o Derby v Hamburgu“. Záměrem autorů bylo v chronologickém řazení připomenout /bilancovat kroniku jednotlivých ročníků/repríz této nejvýznamnější a nejslavnější zkoušky tříletých anglických plnokrevných hřebců a klisen. Faktografické údaje o samotném dostihu shromážděné a utříděné s příslovečnou německou důkladností jsou provázené „povídáním“ přímých aktérů: chovatelů, majitelů dostihových stájí a jejich managerů, resp. trenérů a jockeyů. Jejich osobní, mnohdy trefné komentáře jsou korunovány tu pamětihodným prohlášením, onde originální myšlenkou, v každém případě rámujících dávno minulé události.

Bilance jednotlivých ročníků Derby Německa obsahuje kompletní informační fond: den a místo dostihu, hodinu startu, stav dráhy, pořadí doběhu všech startujících, seznam nestartujících, délku dostihu, celkovou finanční dotaci, identitu hlavního dostihového komisaře, stávkové kurzy, dotaci určené chovatelům, resp. vítězům, výrok rozhodčího a dosažený čas. Zmíněné údaje a „povídání“ jsou doplněna kvalitním obrazovým materiálem ze samotných doběhů, odevzdávání cen, fotografiemi majitelů, zástupců Jockey-clubu, apod.

Pro potvrzení kvality informací o německém Derby uvedu alespoň několik zajímavostí pro vědění chtivé čtenáře naší webové stránky:

1/ Součet všech startujících ve 149-leté historii tvořil 1991 koní, z toho klisen 179 (9%), z nichž na vítězství dosáhlo 12 (6,7%).

2/ Ve všech 149. ročnících startovalo 485 různých jockeyů, včetně čtyř žen.

3/ Nejúspěšnějším chovatelem se stal hřebčín Schlenderhan (20 vítězství ) před hř. Graditz (12), následován hřebčínem Erlenhof (10) a hř. Waldfried (8).

4/ Největší počet koní do Derby vyslal hř. Schlenderhan (124) a stáj Ullman (148), hř. Röttgen (100), hř. Waldfied (88), hř. Graditz (80), hřebčín Erlenhof a hraběnka Batthyany (98) a hř. Fährhof (49).

5/ Kurzy největších favoritů:

PATIENCE
AUGIAS
STURMVOGEL
SCHWARZGOLD
10 : 10
11 : 10
12 : 10
12 : 10

6/ Startující s nejnižším kurzem:

AKO
TEMPORAL
PASTORIUS
KÖNIGSEE
608 : 10
384 : 10
321 : 10
280 : 10

7/ Nezvítězivší s nejvyšším kurzem:

LITERAT
12 : 10

8/ Vítězství s největším odstupem:

BAUERNFÄNGER
OROFINO
SEA THE MOON
SCHWARZGOLD
20 délek
12 ¾ délek
11 délek
10 délek

9/ Nejhorší čas v Derby:

3:02,3
2:59,0
2:56,4
2:51,4
MAN JONG
ZSUPAN
TEGETTHOFF
TROLLHETTA
(1927)
(1887)
(1888)
(1896)

10/ Nejrychlejší čas v Derby:

2:25,81
2:26,80
2:27,87
2:28,40
BELENUS
LANDO
LUCKY SPEED
LAROCHE
(1999)
(1993)
(2013)
(1994)

11/ Nejúspěšnější trenér:

Georg Arnull
Heinz Jentzsch
Adrian von Borcke
Sven von Mitzlaff
8x
8x
7x
7x

12/ Nejúspěšnější jockeyové (startů, první, druhé a třetí místo)

Gerhard Streit
Otto Schmidt
Andrasch Starke
Peter Alafi
32 – 8 – 2 – 2
33 – 7 – 3 – 3
23 – 7 – 1 – 3
31 – 4 – 2 – 2

13/ Vítězové se ziskem jednoho milionu € a víc:

LANDO
SHIROCCO
BORGIA
SCHIAPARELLI
2,892.802 €
1,915.488 €
1,553.767 €
1,103.679 €

Má-li čtenář zájem o informaci z oblasti turfu našeho západního souseda – jedné z popředních zemí světa s chovem anglického plnokrevníka – Německa, teď je má možnost získat z jediné publikace. Na způsob souhrnného díla o životních projevech koní/anglických plnokrevníků, koncentrujících rozptýlené zdroje informací do jednoho díla (Velká etologie koní, autora této recenze). Na desetibodové stupnici jí dávám deset!

Kniha „Die Hamburger Derby-Reden“ s podtitulem „Ein Stück Turfgeschichte” je v německém jazyce. Vydavatelem je Deutscher Sportverlag GmbH v Kolíně nad Rýnem. Její rozsah tvoří 212 stran. Dílo je formátu 23 x 31 cm, vázaná v pevném obalu. Její cena je 37,40 Euro, v četně poštovného a balného.

2.7.2019

Duruttya, M.
Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.