Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

ODEŠEL DR. OTAKAR LEISKÝ, ZÁCHRANCE HUCULŮ


Uprostřed závěrečných prací na monografii Hucul mne zastihla smutná zpráva o odchodu velké osobnosti a kolegy, Dr. Otakara Leiského, v neuvěřitelném věku nedožitých 95. let. Pan Dr. Leiský byl tou hybnou silou, která vzdor různým pochybovačům a nepřejícím dokázal před půlstoletím prosadit své osobní přesvědčení o nutnosti záchrany huculských koní Slovenska, přestěhováním do Čech, a tím zabránit jejich fyzické likvidaci rukou původních majitelů/chovatelů. Stal se nositelem ídeí, která však nezůstala pouze proklamací. Svým aktivním přístupem dokázal tento záměr dovést do úspěšného výsledku. Díky své nesmlouvavosti, zásadovosti, optimismu a organizačným schopnostem dokázala tato „klidná síla“ překonat zdánlivě neporazitelného totalitního molocha. S odstupem padesáti let mohl s uspokojením konstatovat, že výsledek jeho původního záměru překreslit hippologickou mapu České republiky učinil nové majitele huculů šťastnými z vlastnictví těchto pozoruhodných koní.

Součást zmíněné knihy Hucul tvoří také kapitola, zv. „Tableau“ patnácti nejvýznamnějších odborníků a osobností, se zásadním vlivem na chov a uplatnění koní plemena hucul v uplynulých 100. letech Československa, resp. Evropy. Mezi tyto se svým dílem zapsal také pan doktor Otakar Leiský.

Čest jeho památce!

Duruttya M.

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.