Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

VOLLBLUT ZUCHT UND MEHR

(Recenze)

Na prahu letních prázdnin r. 2020 na mém psacím stole přistála kniha, jejíž autorem je novinář a dlouholetý tiskový mluvčí Direktoria pro chov plnokrevníka a dostihů Německa, Peter Brauer. Její obsah a stylistická stránka textu mne k jeho dílu doslova přikovala: nebylo v moci odložit ji dřív, než po poslední stránce! Jejím přínosem se stalo doplnění vlastních vědomostí, ev. informací o původech, chovech a uplatnění anglických plnokrevníků v uplynulých 250 letech. Nepřímo se tím potvrdila letitá zkušenost učenců, že předpokladem k úspěchu v libovolné oblasti lidské činnosti je soustředěná pozornost v podobě pevné součásti životního stylu.

  Recenzované dílo tvoří dvanáct hlavních kapitol:
 • význam znalosti původů plnokrevníků
 • k analýze pedigrée
 • metody rozboru původů
 • kdy lze usuzovat o obchodovatelnosti původu
 • mateřské linie Německa
 • plemenná kniha
 • poznámky k udílení jmen plnokrevníkům
 • mysterium příbuzenské plemenitby
 • chovatelská filozofie existující mezi vědou a vírou
 • význam handicapů
 • skupinové dostihy, dostihy na pozvání, klasické dostihy, pravidla nejvýznamnějších mezinárodních dostihů
 • důležité pojmy a výrazy.
 • Jedna z dvanácti kapitol recenzovaného díla je věnována dějinám vývoje pojmenování plnokrevníků z pohledu, který zůstává před veřejností většinou utajen. Předesílám, že tyto zásady, před dávnou dobou vzniklé na britských ostrovech z iniciace tamního Jockey clubu, mají v současné době již obecnou platnost ve všech krajinách s chovem tohoto plemena, včetně České republiky. Abych však čtenáře v dalším nenudil citací nezáživných textů těchto nařízení, v dalším se zmíním o různých peripetiích se vznikem jména libovolného plnokrevníka včetně ukázek – jak už to bývá – s obcházením tohoto nařízení, s potenciálem vyvolat od případu k případu pobavení případně pohoršení …

  Připomeňme si, kde jsou ony pomyslné hranice a čeho se týkají tato omezení? Tak především: jméno plnokrevníka nesmí být tvořeno větším počtem písmen, než 18. Nositelkou takové maximální délky byla klisna maďarského chovu MÁRVÁNYMENYASSZONY. Obdobně matka matky otce hřebce Donatello II: DUCIA DI BUONINSEGNA, nebo matka hřebce Swynford: CANTERBURRY PILGRIN, kterou nacházíme v pedigrée hřebců činných v československém chovu plnokrevníků, mj. Rubint, Masis a Korbel, skrze společného předka City … Takovou kuriozitou se stal také ANGLOINTERNATIONAL.

  Jméno plnokrevníka má být vyslovitelné bez sebemenších těžkostí, či zádrhelů. Na tuto zásadu zřejmě pozapomněl jeden anglický majitel klisny, když ji zaevidoval v podobě SHE SELLS SEA SHELLS. Obdoba „anglického problému“ se vyskytla také v Německu, a to v případě hřebce narozeného v roce 1907, který většinu svých triumfů dosahoval na dostihové dráze v Kolíně nad Rýnem, pod jménem IWNWSEB … Tato skutečnost dala podnět k roztrpčení jak dostihovým komentátorům, tak sázkařům. Výsledkem lidové tvořivosti se stalo neoficiální přejmenování koně na „Loreleypferd“ v narážce na část textu písně Loreley: „Nevím, jaký to mělo vlastně smysl?“

  Ke kuriosním případům lze zařadit také pojmenování plnokrevníka v roce 1976 PRINCESS EBOLI, případně vítězky Prix de Diane z roku 1895, a to WASCHFRAU… Jména sami o sobě sice neběhají, přesto – podle mínění 31 - násobného championtrenéra Německa Heinze Jentzsche „nepamatuji si, že by v klasickém dostihu dosáhl na úspěch kůň s nevhodným, hloupým, nedůstojným, pomateným, potrhlým, bláznivým, potřeštěným nebo šíleným jménem“. Mínění trenéra Jentzsche koresponduje s neúspěchem celé řady čs. plnokrevníků, TRAUMATIKA, RETARD, KALVÁRIE, CHUDOBKA, ZAJDULA, TARPAN, KERTAK, EXMOOR, KENTAUR, DEPRIVACE, VYKUK, KÉTELY (maď. pochybnost), GAMBA (česky huba), BÚSEMLÉK (maď. traumatizující vzpomínka) a celá řada dalších.

  Mezi „nemožná, zapovězená“ se v Německu řadí také všeobecně podivná, překvapující jména, jakými je FRUSTRATION, LETZTER (poslední) a SIMULANT. Také podivuhodný, zvláštní zápis, jakým je MAKELO VETOME, místo korektního „Make love to me“, který byl nakonec povolen. Jméno hřebce POTATOES (angl. brambor) povolení rovněž získal vzhledem ke skutečnosti, že v 18. století byla tato zelenina v Anglii málo známá, případně vzácná. Jiný vedoucí stáje si pokyn svého vedoucího vyložil po svém a místo korektní POTÓ (s dlouhým „Ó“ na tabulku uvedl „Potoooooooo“. Je věčná škoda, že se již nikdy nedozvíme, jaká salva nadávek doprovodila akt zápisu tohoto jména do omezeného prostoru příslušné rubriky plemenné knihy…?

  Mimochodem, obdobný zápis neználka vznikl i v dalším případě. Místo korektního jména sděleného majitelem plnokrevníka, a to POTEIGHT O´S všehoschopný vedoucí stáje uvedl na tabulku: „Pot – 8 – O´s“. Dlužno dodat, že tento hřebec dosáhl na řadu úspěchů na dostihové dráze a díky tomu se posléze stal vyhledávaným plemenným hřebcem.

  Německou obdobu nevhodných jmen tvoří tzv. hanlivé (WC-REINIGER) případně politicky nevhodné, jakým se stalo v době po druhé světové válce KRIEGSFLAMME (válečný požár), ev. JABO (zkratka pro „Jagdbomber“ tj. bombardovací stíhačka). Veřejně deklarovaný politický názor/protest se zdařil autoru pojmenování francouzského hřebce GLADIATEUR, a to vítězstvím v anglickém Derby, kterého lidová tvořivost povýšila/označila za „mstitele za Waterloo“.

  Své aktuální citové vzplanutí odhalil před veřejností autor pojmenováním: VZPOMÍNKA, ZÁZRAČNÁ, VENDETA, SUBRETA, SEXY, ev. SLAVNÁ. Mezi kuriozity se řadí RITMIKA (ano, s měkkým „i“). Z bývalých šamorínských luhů a hájů pochází kombinace pojmů Ermitáž a vernisáž v podobě nesmyslného pojmenování klisny VERMITÁŽ. Korektní pojmenování maďarského vína Ezerjó, v plemenné knize uvedli jako EZERJŐ… Nejmenovaný pracovník hřebčína Šamorín kromě toho disponoval inklinací ke sprostotě, když klisnu po Malmo z Flandria pojmenoval FĹANDRA (čes. poběhlice)…

  Doslova a do písmene jiný šálek kávy tvoří přidělování jmen plnokrevníků chovatelem a současně majitelem úspěšné dostihové stáje a vlastníkem hřebčína Fahrhof, panem Waltherem Johannem Jacobsem, producentem světoznámé kávy, které propůjčil své jméno, a se kterým jsem pravidelně sdílel útulné prostory Jockey clubu napříč Západním Německem v době mého působení v hřebčíně Erlengrund/Erlenhof onoho chladného jara roku 1990. Ortodoxním zvykem pana Jacobse bylo pojmenovat své čtyřnohé odchovance jmény zeměpisných oblastí, produkujících mimořádnou kvalitu kávových bobů. Namátkou, vítězkou Ceny klisen v roce 1992 se stala LONGA; další klisna COMPRIDA (1986), PADANG (1985) a LETICIA (1980). V případě hřebců TEOTEPEC nebo LOS SANTOS. Jeho slavný pepiniér ACATENANGO nosil jméno jedné sopky v Guatemale, jeho otec SURUMU jméno řeky v Brazílii. Každé z uvedených jmen s podobným zněním na první poslech prozrazovalo, že pochází z hřebčína Fahrhof Walthera Jacobse.

  Autor díla „Vollblut Zucht und mehr“ mi také ozřejmil – kromě jiného – dlouho tušenou existenci a vlivu čtvrtého „hřebce – zakladatele“. Jejich sestava by mohla mít označení: „Tři velikáni a jeden producent běloušů“, v narážce na hřebce ALCOCK ARABIAN (1707-1733). Podle Brauera, právě onen čtvrtý hřebec je zodpovědným za existenci běloušů v současné populaci anglických plnokrevníků.

  Kniha Volblut…, autor P. Brauer, ve vydavatelství Godolphin Books, Rösrath / Germany, rok vydání 2020; pevná vazba, křídový papír, rozsah 152 stran, formát 145 x 210mm. Cena 24,80 Euro.

  Duruttya M.
  září 2020

  Naše knihy:
  HUCUL NOVÉ
  První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
  Vydání v roce 2020.
  SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
  Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
  ETOLÓGIA KONÍ
  Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
  KONE OD MURÁŇA
  Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
  VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
  Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
  MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
  Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
  PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
  Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
  MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
  Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
  Web stránky: webmatic s. r. o.